Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

12 okt

from global citizen to global teacher #3

Op vrijdag 12 oktober 2018 organiseert Move Across Borders de derde editie van het congres From Global Citizen to Global Teacher met als keynotesprekers Frédéric Van Leeuw en Peter Adriaenssens.

 

een korte terugblik

De voorbije twee jaar zagen we hoe sterk het thema kwaliteitsvol onderwijs iedereen kan mobiliseren. Leraren en professionals uit welzijn, partners met een gedeeld geloof in groeikansen voor alle kinderen, troffen elkaar op het congres From Global Citizen to Global Teacher. 

Inspirerende keynotesprekers en organisaties deelden hun expertise met de talrijke deelnemers. Zo waren Noël Slangen en het duo Bruno Vanobbergen en Kristel Verbeke in de vorige editie centrale sprekers, maar was er ook het gevarieerde keuzeaanbod met onder anderen Ides Nicaise, Rachida Lamrabet en Majd Khalifeh.     

het thema voor 2018

Voor de derde editie zetten we de rol van onderwijs en welzijn voor een meer verbonden samenleving centraal. Daarmee vinden we opnieuw aansluiting bij de Unesco-missie en de Sustainable Development Goals van de UN, met een sterke nadruk op:

 • SDG4: 'Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen'
 • SDG 16:  'Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit'

In een tijd waarin discussies over actief burgerschap en onderwijs de samenleving beroeren, is het de moeite om te verkennen hoe wereldleraarschap in samenwerking met welzijn verbindend kan werken. In een globaliserende samenleving hebben we meer dan ooit sterke leraren en welzijnswerkers nodig die met de voeten in de wereld staan en samen zorg dragen voor de volgende generatie. Professionals die engagement opnemen voor de generaties van vandaag en morgen doen dat met kennis van zaken.

PROGRAMMA

Op vrijdag 12 oktober 2018 brengen we opnieuw spraakmakende sprekers en organisaties bij elkaar die kunnen uitdagen, inspireren en motiveren. Tijdens het congres voorzien we alle ruimte voor netwerking tussen professionals uit onderwijs en welzijn.

9.00 uur onthaal en koffie
9.45 - 10.00 uur introductie
10.00 - 10.45 uur keynote 1:  Frédéric Van Leeuw
de rol en verantwoordelijkheid voor een meer verbonden samenleving
10.45 - 11.00 uur vragen en reacties keynote 1
11.00 - 11.15 uur pauze
11.15 - 12.00 uur

keynote 2: Peter Adriaenssens
verbolgen verbonden: opgroeien in een complexe wereld en verantwoordelijkheid nemen

12.00 - 12.30 uur afsluiting voormiddagprogramma
12.30 - 13.30 uur lunch met rondetafelgesprekken
13.30 - 13.45 uur verplaatsing naar Campus Oude Luikerbaan
13.45 - 15.15 uur keuzeworkshop
15.15 - 16.00 uur netwerk

 

Zodra de inschrijvingen geopend zijn, kan je je inschrijven voor één workshop of lezing. De plaatsen zijn beperkt, dus vroegtijdig je keuze opgeven wordt aanbevolen.

Keuzeworkshops en lezingen

Steven van Hecke - Europa? Ja, maar welk mens- en wereldbeeld propageert de EU?

PROFESSIONELE VOORSTELLING

Steven van Hecke is hoofddocent vergelijkende en Europese politiek aan de KU Leuven. Aan de KU Leuven is hij voorzitter van de werkgroep Futuring Europe. Hij treedt regelmatig op in de media om commentaar te geven op actuele gebeurtenissen in de EU.

INHOUD LEZING

Europese integratie is een langzaam en moeizaam proces, dat weten we. We zijn er ons echter veel meer van bewust dat een dergelijke eenmaking nooit neutraal kan zijn. Subtiel propageren de instellingen van de EU een bepaald mens- en wereldbeeld, bijvoorbeeld de rol van het onderwijs in onze hedendaagse samenleving en economie. Steven Van Hecke legt in verschillende domeinen de onderliggende assumpties van het Europese integratieproces voor u bloot.

 

Kleur bekennen (Bieze Van Wassenhove) - Wereldburgerschapseducatie: hoe pakken we dat aan in teamverband?

Professionele voorstelling

Kleur bekennen is een netwerkorganisatie die werk maakt van wereldburgerschapseducatie.

Inhoud workshop

Een school met een sterke inzet op wereldburgerschapseducatie begeeft zich naar een dynamische en dus avontuurlijke 'wereldreis'. Een reisroute staat nooit helemaal vast en een schoolteam staat voor de uitdaging om wereldburgerschapseducatie een duurzame plaats te geven op school. De 'Reisbrochure' van Kleur Bekennen is een ideale reisgids om dit avontuur gefocust en geïnspireerd tot een goed einde te brengen. In deze workshop gaan de deelnemers aan de hand van 'WBE-reistips' in gesprek om te reflecteren rond hefbomen en drempels om wereldburgerschap te implementeren in de dagelijks schoolwerking. 

 

Christophe Busch - Wij-Zij: Polarisatie als verrijking & bedreiging

PROFESSIONELE VOORSTELLING

Christophe Busch is algemeen directeur van Kazerne Dossin in Mechelen. Hij is master in de criminologische wetenschappen en in de Holocaust- en genocidestudies.   Momenteel finaliseert hij zijn promotieonderzoek over dadergedrag bij collectief geweld aan de Universiteit van Amsterdam en volgt hij Terrorism Studies aan de University of St. Andrews. Hij was oprichter en voorzitter van het Centrum voor Holocaust en Genocide Educatie vzw in 2007 en startte in 2015 met een UFUNGU, een netwerkorganisatie van experten inzake radicalisering en polarisering.

iNHOUD LEZING

Mensen worden in een razendsnel tempo geconfronteerd met conflict. Sociale media en politiek staan bol van polariserende uitspraken, gevoed door angst, boosheid, onwetendheid of passie. Vluchtelingen, vrijheid van meningsuiting of de verkiezing van een nieuwe president … iedereen heeft er tegenwoordig wel een vurige mening over. Soms leidt dit tot conflicten of zelfs polarisatie. In dat geval zien we de ‘de ander’ niet meer als een gesprekspartner, maar wel als een tegenstander, een vijand. Wij-zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit van onze samenleving, onze steden en buurten. We hebben dan ook sterke game changers nodig als antwoord op de toenemende polarisering.

 

pep - Onderwijsongelijkheid bestrijden - chapter two

Professionele voorstelling

PEP is een non-profitorganisatie die via rolmodellen, sensibilisering en coaching kansengroepen op de juiste plaats in het onderwijs wil krijgen. De organisatie is geselecteerd door de Koning Boudewijn Stichting als laureaat onderwijsvernieuwer. Voor wie hen miste tijdens From Global Citizen to Global Teacher #2 is er nu een herkansing.

Inhoud workshop

Exact een jaar geleden vond het lanceringsevent van PEP! plaats in De Roma te Borgerhout. De non-profit slaagde erin om een duizendtal mensen te mobiliseren op een maandagavond waar verschillende rolmodellen onderwijsongelijkheid aankaartten. In het bijzijn van minister van Onderwijs, Hilde Crevits, werden de verschillende projecten van PEP! voorgesteld met maar één doel: kansenjongeren op de juiste plaats in het onderwijs krijgen.

Slechte schoolprestaties zijn niet altijd verbonden aan het leervermogen en competenties van leerlingen. Andere factoren zoals een moeilijke thuissituatie, het gebrek aan middelen en ondersteuning hebben een grotere impact dan men denkt. Het rolmodelcoaching project toonde aan dat jongeren omwille van verscheidene redenen nood hadden aan een coach. 130 coaches engageerden zich om 150 jongeren te begeleiden doorheen het schooljaar.

De bottom-up wijze die het team gebruikt om jongeren op de juiste plaats in het onderwijs te krijgen, heeft zijn vruchten zeker afgeworpen! Tijdens de interactieve workshop doen ze hun visie, doelstellingen, projecten, verwezenlijkingen en verdere ambities uit de doeken.

Warda El-Kaddouri - Voor(oor)delen

Professionele voorstelling

Info volgt.

Inhoud workshop

Het uitgangspunt van de workshop is dat niemand vrij is van vooroordelen en oordelen. Wat we willen bereiken is de bewustwording van de eigen vooroordelen en voordelen (privileges). We doen dit op een openhartige manier zonder taboe’s in een veilige omgeving. We willen verschillende meningen kaderen, niet veroordelen.

 • Deel 1: oefeningen
  De workshop opent met de Privilege Walk, een ruimtelijke oefening waarbij bewustwording centraal staat. Na de oefening volgt een korte reflectie en nagesprek om de resultaten te kaderen. Nadien bekijken en bespreken we een 3-delige fotoreeks waarin normatieve kaders worden omgekeerd met als doel opnieuw bewustwording van wat vanzelfsprekend lijkt.
   
 • Deel 2: theorie
  Het tweede deel van de workshop neemt de vorm van een interactief seminarie. Begrippen zoals racisme, discriminatie, wit privilege, omgekeerd racisme en institutioneel racisme worden uitgelegd zodat we de tools hebben om er mee te werken. Vervolgens gaan we in op twee kernvragen: waar komen mijn voor(oor)delen vandaan? en wat kan ik er zelf aan doen? Hierbij wordt gefocust op beeldvorming en stereotypering in media, politiek, literatuur, film en marketing. We hanteren een methode die uitgaat van taalkritiek en discours analyse. Tenslotte maken we een link met het onderwijs om de relevantie aan te doen met gelijke kansen.
   
 • Deel 3: nagesprek
  We luisteren naar de ervaringen van de deelnemers en proberen die aan de hand van onze theorie te kaderen. We staan op dat moment ook open voor feedback en wisselen gedachten uit over de meerwaarde van de workshop voor de deelnemers zelf.

We verwachten ook de volgende partners:

 • Redactie Karrewiet - Hoe moeilijke thema's bespreekbaar maken voor kinderen?
 • Helena Bijnens
 • Mind changers
 • RIMO (Katrien Franssens, Diane Lemmens )
 • Femma (Myriam Wouters)

We werken momenteel nog aan het verdere aanbod van de keuzeworkshops en lezingen. Laat je e-mailadres hier achter en we houden je op de hoogte zodra het programma compleet is.

blijf op de hoogte

doelgroep

 • leraren basis en secundair onderwijs, directies, pedagogisch begeleiders, beleidsmakers, lerarenopleidingen ...
 • directies, begeleiders en professionals uit de welzijnssector
 • UCLL-studenten van de groep lerarenopleiding en welzijn

praktische info

 • vrijdag 12 oktober 2018
 • 9.00 - 16.00 uur
 • Cultuurcentrum Hasselt en Campus Oude Luikerbaan in Hasselt
 • prijs: 15,00 euro voor studenten, 45,00 euro voor professionals (20% korting voor teams vanaf 6 ps.)
 • moveacrossborders@ucll.be

 

Fotoalbum #1Fotoalbum #2Video #1
Deel deze activiteit: 

Praktische info

12 okt 2018
9:00 uur - 16:00 uur

15,00 euro voor UCLL-studenten - 45,00 euro voor professionals (20% korting voor teams vanaf 6 ps.)

Cultuurcentrum Hasselt (voormiddag)
Campus Oude Luikerbaan (namiddag)
België

Contactpersoon

Team Move Across Borders