Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

08 nov

Radicaal verbinden in een veranderende samenleving

In een samenleving waarin agressie, geweld, radicalisering en polarisatie vaak de aandacht trekken, zijn jongeren meer dan ooit bezig met het zoeken naar zichzelf. In een steeds veranderende samen-leving stellen ze zich vragen als “Wie ben ik?” en vooral “Wie kan en mag ik zijn?”.

Hulpverleners gaan op zoek naar antwoorden en in hun zoektocht naar kaders lopen ze het risico de jongeren in ‘hokjes te plaatsen’. Jongeren en hulpverleners met de handen in het haar…

Waar komen al die hokjes vandaan?
Durven we de dialoog aangaan en radicaal gaan voor verbinding?
Inzichten vanuit de Limburgse praktijk.

Sprekers

Stijn Sieckelinck: Hoofdonderzoeker en programmaleider Dr. Stijn Sieckelinck studeer-de sociale en wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven en is als onder-zoeker verbonden aan het Institute for Societal Resilience (VU Amsterdam). Hij legt zich toe op pedagogische studies zoals o.a. radicalisering. Hij vertrekt hierbij vanuit een dialoog met jongeren. “Het beste van de Jeugd”, “Idealen op drift” en zijn laatste publicatie “Reradicaliseren” zuigen je mee in de leefwereld van idealen en identiteitsontwikkeling van jongeren. Sieckelinck adviseert overheden in binnen- en buitenland. Hij is tevens bestuurslid van de Quality Board van het EU-Radicalisation Awareness Network (RAN). In het najaar van 2017 was hij ook visiting professor aan McGill University, Montreal (Canada).

Jamal Kazza is een creatieve duizendpoot en op heel wat domeinen actief bezig met het inzetten op “maat-werk” (vraaggestuurd). Hiervoor doet hij een beroep op zijn ruime expertise in het werken met of begeleiden van jongeren in relatie tot hun leef – en leerwereld. In het aanreiken van interessante methodieken hoopt hij krachtig en positief bij te dragen aan de persoonlijke groei van jongeren (volwassenen) én aan bepaalde professionele uitdagingen

Karien Lantmeeters: Karien werkt voor stad Genk rond de thema’s polarisatie en
radicalisering. Ze zet vooral in op positieve identiteitsontwikkeling en verbondenheid in het werken met jongeren.

Márnix Vanlangenaeker: Márnix werkt dagelijks met een bijzondere diversiteit van jongeren (en kinderen). Als filosoof enthousiasmeert hij zowel studenten bij de opleiding Or-thopedagogie aan UCLL, als jongeren in de Stedelijke humaniora te Dilsen, en het beroeps-onderwijs in Sint-Truiden. Sinds enkele jaren organiseert hij in de zomer een filosofisch avonturenkamp voor kinderen, maar evengoed een woonwagen-werk-kamp voor jongeren uit de jeugdzorg. Vanuit een ‘Socratisch’ engagement bekijkt en bevraagt hij mens en samenle-ving en doorbreekt hij graag de standaards van denken in een andere verruimende en verfris-sende, blik op mens en maatschappij.

MODERATOR

Maarten De Waele: Maarten is projectmedewerker preventie van radicalisering en polarisatie VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten). Zijn doctoraat (2016) in de criminologie, focuste zich op extreemrechtse jongeren in Vlaanderen. De afgelopen 2 jaar heeft hij heel wat kennis verzameld en een goed zicht op de wetgeving en bestaande initiatieven als aanspreekpunt radicalisering voor steden en gemeenten.

LOCATIE

OverKop-huis Genk: De OverKop-huizen zijn een initiatief van Rode Neuzen Dag met als doel plekken te creëren waar toegankelijke, laagdrempelige en specifieke ondersteuning is voor jongeren met psychische problemen. OverKop-Huis Genk is een samenwerking tussen CAW Limburg, stad Genk (Dienst Jeugd), Centrum geestelijke gezondheidszorg LITP en Kinderpsychiatrisch Centrum Genk. OverKop-huis zet de deuren open tijdens de broodjes-lunch .Er is ook mogelijkheid tot rondleiding.


Jeugdcentrum Rondpunt26: Jeugdcentrum Rondpunt26 is hét centrum voor
jongeren in Genk. Jeugd Genk werkt hier aan het jeugdbeleid, maar ook partners zoals
OverKop, JAC en Villa Basta hebben hier een plekje.

Prijs

10 euro (incl. broodje)
Leden contactcomité: 8 euro (incl. broodje)


Inschrijven kan tot en met 3 november via deze link:
https://www.contactcomite.be/inschrijving/228fd007-5c4d-45c8-97f6-119c482f78d5

Deel deze activiteit: 

Praktische info

08 nov 2018
12:15 uur - 16:30 uur
Jeugdpuntcentrum Rondpunt26
Europalaan 26
3600 Genk
België