Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

06 feb

VELOV-congres

"in het spoor van de leraar"

Het centrale thema van de VELOV-congresdag 2020 is 'In het spoor van de leraar': van student over starter tot die ene leraar op school. 

 

in het spoor van de student

 Sinds september 2019 zijn er in Vlaanderen vernieuwde sporen om leraar te worden: de specifieke lerarenopleidingen verdwenen en de (verkorte) educatieve graduaats-, bachelor- en masteropleidingen vonden een plek aan hogescholen en universiteiten. Het landschap van de Vlaamse lerarenopleidingen is daarmee weer wat hertekend en er ontstaan nieuwe wegen voor studenten, opdat ze startbekwaam in het onderwijs kunnen stappen.  Ook Nederland zoekt naar nieuwe wegen om leraren op te leiden: van onderwijsassistent, over PEP tot trajecten in samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. Wat maakt een traject succesvol? Welke valkuilen zijn er? Hoe borgen we de kwaliteit? Vormen de nieuwe wegen een antwoord op het nakend lerarentekort? En wat vraagt dat dan van de lerarenopleiding? 

 

 

in het spoor van de starter

 Ook aan het traject van de beginnende leraar is gewerkt: een doorgedreven aanvangsbegeleiding is voor elke starter in het onderwijs een recht en een plicht. De praktijkschok verminderen en een beter loopbaanperspectief bieden, behoort tot het opzet van een nieuwe CAO (collectieve arbeidsovereenkomst), die startte op 1 september 2019.  Daartoe ontvangen scholen middelen. Lerarenopleidingen spelen al enige tijd in op de begeleiding van mentoren en starters via professionaliseringstrajecten. Wat zijn succesfactoren voor de ondersteuning van starters? Hoe maken we dat de praktijkschok voor starters verkleint? Hoe kunnen we de uitstroom van starters verlagen? Ook aan de lerarenopleidingen beginnen nieuwe lerarenopleiders? Hoe ziet een startloopbaan aan de lerarenopleiding er idealiter uit? Op welke manier komt het professionaliseringsbeleid aan lerarenopleidingen tegemoet aan de ondersteuningsnoden van de startende lerarenopleider? 

 

in het spoor van de SCHOOL

 En dan ben je ineens die ervaren leraar op school, een influencer, iemand die aan  het voorgeschreven beroepsprofiel beantwoordt, een vakexpert, didacticus, opvoeder, onderzoeker, teamlid, partner en cultuurparticipant. Het beroepsprofiel is één ding, maar hoe ziet een uitdagende loopbaan van een leraar eruit? Of spreken we vandaag de dag beter in termen van lerarenteams, die verantwoordelijkheid voor leerlingen opnemen? Wat zijn succesverhalen van krachtig leiderschap voor het uitstippelen van een uitdagend loopbaantraject in een school? 

 

 

Lerarenopleidingen, leraren, pedagogische begeleidingsdiensten, inspecties ... bouwen via collaboratief onderzoek verder aan inzichten om antwoorden op deze sporen te vinden. Het delen en kritisch bevragen van wat deze inzichten en veranderingen betekenen voor het opleiden van de toekomstige leraren, is het doel van deze congresdag. 

 

Voorlopig programma

 

Tijdens deze congresdag zullen lerarenopleiders uit Vlaanderen en Nederland expertise delen en elkaar inspireren door middel van keynotes, posters, workshops, lezingen, symposia en informele ontmoetingsmomenten. Binnen het centrale thema 'In het spoor van de leraar' zal er ruimte zijn voor inspirerende praktijken, kennisdeling, verdiepende reflecties, onderzoekende verkenningen ... Hieronder alvast een voorsmaakje van het voorlopige programma:

 

Voormiddag

Ontvangst en registratie (tussen 8.15 en 9.15 u.)

Keynote "Sporen van een geëngageerde en bijdetijdse lerarenopleiding: reflecties en voorstellen"

door prof. dr. Jan Elen - gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven

Koffie
 • Doorlopende posterbeurs
 • Sessie 1
  • Workshops
  • Lezingen: In het spoor van de student
  • Lezingen: In het spoor van de starter
  • Lezingen: In het spoor van de school
  • Symposia rond zelf gekozen invalshoek van de drie sporen

MIDDAG

Lunch

NAMIDDAG

 • Vervolg doorlopende posterbeurs
 • Sessie 2: 
  • Workshops
  • Lezingen: In het spoor van de student
  • Lezingen: In het spoor van de starter
  • Lezingen: In het spoor van de school
  • Symposia rond zelf gekozen invalshoek van de drie sporen
  • Masterclass 'In het spoor van de leraar' met het formuleren van beleidsaanbevelingen voor het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Keynote "En dan komt ook nog de inspectie langs". Een reflectie bij de waan van de schooldag. 

door dr. Lieve Verheyden - lid van de Vlaamse Onderwijsinspectie

Receptie en netwerkmoment (einde voorzien om 17.30 u.)
 

 

Uitnodiging congresbijdrage

We nodigen iedereen van harte uit om een inhoudelijke bijdrage aan de VELOV-congresdag 2020 te leveren, binnen de drie vooropgestelde inhoudelijke sporen:

 • In het spoor van de student
 • In het spoor van de starter
 • In het spoor van de school

De deadline voor het indienen van een congresbijdrage is vrijdag 22 november 2019. Je kan meerdere voorstellen indienen, maar vul voor elk voorstel een apart formulier in. 

De ingediende voorstellen worden door een duo van onafhankelijke reviewers anoniem gelezen en beoordeeld in functie van de volgende criteria:

 • helderheid en transparantie van het voorstel
 • relevantie voor de doelgroep
 • verbinding met het inhoudelijke thema en (theoretische) onderbouwing

 Uiterlijk op vrijdag 13 december 2019 verneem je of jouw voorstel als congresbijdrage geselecteerd is. 

Tijdens de congresdag worden onderstaande vier formats gehanteerd, waarvoor een voorstel tot bijdrage ingediend kan worden:

 1. Poster: tijdens de doorlopende posterbeurs kunnen praktijkonderzoeken of inspirerende praktijkvoorbeelden aan de deelnemers voorgesteld worden. 
 2. Workshop: een workshop is een interactieve werkvorm. Centraal staat een specifieke methodiek, een instrument of leermiddel waarmee de deelnemers tijdens de workshop actief werken. Een bijdrage in de vorm van een workshop duurt 60 minuten. In jouw voorstel geef je in de voorziene ruimte ook een aanvullende beschrijving van jouw workshop. 
 3. Lezing: binnen deze categorie vallen presentaties van inspirerende praktijkvoorbeelden of onderzoekspresentaties over onderwerpen die aansluiten bij één van de drie sporen: in het spoor van de student, in het spoor van de starter en in het spoor van de school. Een bijdrage duurt maximum 30 minuten. Lezingen zullen inhoudelijk geclusterd worden op basis van hun specifieke invalshoek van één van de drie sporen. 
 4. Symposium: vanuit een gemeenschappelijk thema binnen één van de drie inhoudelijke sporen wordt door de indieners zelf op voorhand een voorstel tot clustering van drie congresbijdragen ingediend. Er wordt eveneens een kristische vriend aangebracht, die tijdens het symposium het voortouw in de inhoudelijke discussie neemt. Een bijdrage duurt 90 minuten. In jouw voorstel geef he ook een aanvullende beschrijving in de voorziene ruimte van jouw symposium. 

 

>> INDIENEN CONGRESBIJDRAGE

 

DOELGROEP

Lerarenopleiders, (praktijk)onderzoekers, directies, pedagogische begeleidingsdiensten, leraren, medewerkers Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en iedereen die van dichtbij of veraf bij onderwijs betrokken is. 

LOCATIE & PARKEREN

VELOV2020 vindt plaats op Campus Hertogstraat in Heverlee. 
Hier vind je alle informatie over de bereikbaarheid van de campus. 

prijs

 • €100 voor VELOV-leden
 • €120 voor niet-leden

Bij de prijs zijn het congresmateriaal, dranken en lunch inbegrepen.
Je hoeft niet op voorhand te betalen; na het congres krijg je de factuur digitaal toegestuurd.

inschrijven

Schrijf je meteen in voor VELOV2020 'In het spoor van de leraar'. De dag zelf kan je een keuze maken uit de verschillende postersessies, lezingen, symposia en workshops. 

Je ontvangt een attest van deelname. 

Ten laatste op maandag 16 december 2019 wordt het gedetailleerde programma bekendgemaakt. 

>> INSCHRIJVEN VELOV2020

 

De organisatie van VELOV 2020 is dit jaar in handen van UC Leuven-Limburg. 

      
Deel deze activiteit: 

Praktische info

06 feb 2020
9:00 uur - 17:30 uur
Campus Hertogstraat
Hertogstraat 178
3001 Heverlee
België

Contactpersoon

Tanja Ceux