Overslaan en naar de inhoud gaan

Digitale platformen schoolboeken

U bent hier

Studenten van de lerarenopleiding UC Leuven kunnen toegang krijgen tot de digitale versies van leerplannen, schoolboeken en handleidingen, soms ook tot de bordboeken. Dit varieert per uitgever. Hier een overzicht.

Dit is de stand van zaken op 10 december 2018.

Basisonderwijs

  • leerplannen - meer info op  de Toledo-community "eindtermen en leerplannen basisonderwijs"
  • Averbode
    • digitaal materiaal bij de tijdschriften en bij de reeksen Leesknuffels en Leesbeestje
    • materialen bij de methode Frans MiniMaxine
    • Het materiaal is niet toegankelijk voor studenten, maar downloads kunnen via de bibliotheek gevraagd worden.
  • Die Keure
    • studenten kunnen via de bibliotheek een code voor De Leraarskamer bekomen
  • Pelckmans
    • digitaal materiaal bij Zeppelin vrij beschikbaar via de methodensite
    • studenten kunnen via de bibliotheek een code krijgen voor Iedereen spelt en de nieuwe versie van Mikado
  • Plantyn
    • studenten kunnen in de bib een code vragen voor Scoodle
    • Scoodle geeft toegang tot de digitale materialen bij een aantal methodes van Plantyn (Francofan, En route, Land in zich, Muzignaal, De taalbende, Et en de letterfabriek, De Taalkanjers Spelling, De Taalkanjers Twist, De Taalkanjers Zorg, Kleutertaal, Taalsignaal anders, Totemtaal, Woordjes leren met Lana, Actuakranten, Curieuzeneuzen, Kleutersprokkels, Het Voortplantingsboekje,  Nieuw knipperlicht, De basis voor wereldoriëntatie, Plantyn Basisatlas, Wiskanjers, Zo Gezegd zo Gerekend, Wiskracht)
  • Van In
    • studenten die hun naam opgeven in de bib, krijgen toegang tot Bingel
  • Zwijssen
    • het bibliotheekpersoneel kan materiaal van ZoWiSo en Veilig leren lezen (Kim-versie) downloaden
     

Secundair onderwijs

  • Averbode
    • Digitale bijlagen bij schoolboeken kunnen door het bibliotheekpersoneel gedownload worden.
    • Toegang tot veel gebruikte didactische websites bij methodes kunnen eventueel door de bib aangekocht worden.
    • Bordboeken: best te regelen via de stageleerkracht.
  • De Boeck-Van In
    • Studenten kunnen een toegangscode tot Knooppunt en Diddit vragen in de bibliotheek.
    • Diddit bevat digitaal materiaal bij een aantal methodes van Van In:
      • biologie: Biogenie
      • chemie: ION
      • economie: Optimum
      • Engels: On Track
      • Frans: 7 à vous, 7 à dire en Branché
      • fysica: Quark
      • godsdienst: StapSteen
      • SEI: StartSEIn
      • natuurwetenschappen: Biogenie+
      • Nederlands: Netwerk TaalCentraal, Focus, Taalweb, NCV en ZCN
      • NT2: Taalrecht
      • wiskunde: Formule 1, Pienter en Optimaal
    • Het digitale materiaal van De Boeck is te vinden op Knooppunt.
  • Die Keure
    • Studenten kunnen een toegangscode vragen op Polpo in de bibliotheek.
    • Deze code geeft toegang tot de digitale versies en de bordboeken.
  • Pelckmans
    • Studenten kunnen in de bib codes krijgen voor een aantal boeken van Pelckmans.
  • Plantyn
    • Studenten kunnen in de bib een toegangscode tot Scoodle vragen.
    • Scoodle bevat de digitale versie van alle schoolboeken en handleidingen en de bordboeken.
  • Werkgroep Didactische Middelen
    • Studenten kunnen toegang krijgen tot het platform online didactische materialen bij Werkmappen aardrijkskunde  (www.wdm.be/e-ducateme). Dit moeten ze per mail aanvragen bij info@wdm.be.