Overslaan en naar de inhoud gaan

Energy

U bent hier

Promotie van milieuvriendelijke koeling - opzetten van een kennisdatabank rond lekdichtheidsproblematiek van koelinstallaties

01/2016 - 04/2016

De opdracht beoogt het bundelen en presenteren van zowel gedetailleerde koeltechnische kennis alsrelevante regelgeving met betrekking tot de problematiek van het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen in koelinstallaties.

Door het aanbieden van een compleet pakket aan informatie rond koelmiddelproblematiek, moet het voor de betrokken sectoren mogelijk zijn zich te informeren over de verplichtingen waaraan men moet voldoen om koeltoepassingen correct uit te baten en te onderhouden en kunnen de betrokkenen zich (verder) bekwamen op vlak van duurzaam onderhoud van koelinstallaties. Door deze informatie ter beschikking te stellen op het internet, kan iedereen deze informatie consulteren (plaats- en tijdsonafhankelijk).

De gepresenteerde informatie moet daarom vlot consulteerbaar zijn en overzichtelijk en duidelijk worden gepresenteerd zodat de gepresenteerde informatie daadwerkelijk zal en kan worden gebruikt bij het onderhoud en de uitbating van koelinstallatie.

Subsidieverlener

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
website

 

Contactgegevens UCLL-medewerker

Walter Reulens - walter.reulens@ucll.be