Overslaan en naar de inhoud gaan

Diensten voor studenten Leuven

U bent hier

Fitness Hill Fit

Onder fitness verstaan we alle activiteiten die je algemene conditie of fitheid verbeteren.

Fitness zorgt voor belasting op je lichaam, waardoor je steeds meer belasting aan kan en dus je belastbaarheid vergroot. Met een gebalanceerd trainingsschema verbeter je je fitheid, waaronder je lenigheid, je snelheid, je evenwicht en je coördinatie. Daarnaast word je krachtiger en neemt je spiermassa toe, waardoor je in rust meer calorieën zal verbranden.
Daarom gaat fitness hand in hand met afslanken! De cardioactiviteiten, zoals fietsen en hardlopen, zorgen voor een beter uithoudingsvermogen en een onmiddellijke verbranding van calorieën. In combinatie met krachttraining zal je zelfs heel de dag door meer calorieën verbranden, zelfs wanneer je slaapt (verhoogd rustmetabolisme).

Met fitness kan je verschillende doelen stellen en behalen!

  • je uithoudingsvermogen verbeteren
  • gewicht (het liefst vetmassa!) verliezen
  • je spiermassa, spierspanning vergroten
  • krachtiger worden
  • je snelheid verbeteren
  • je lenigheid onderhouden en zelfs verbeteren
  • je lichaamscoördinatie bevorderen
  • nieuwe sociale contacten leggen
  • meer energie halen uit alles wat je doet

—> Wij bij Hill Fit willen je graag helpen je doelstelling te bereiken.

Elke dag zijn we open van 7.00 - 23.00 op vrijdag van 7.00 - 21.00 en zaterdag van 9.00 - 17.00.

Voor meer info: www.hillfit.be of info [at] hillfit.be

 

By fitness we mean all activities that improve your general fitness or fitness.

Fitness creates a load on your body, so that you can handle more and more load and thus increase your load capacity. With a balanced training schedule you improve your fitness, including your flexibility, your speed, your balance and your coordination. In addition, you become more powerful and your muscle mass increases, so that you will burn more calories at rest. That is why fitness goes hand in hand with slimming! The cardio activities, such as cycling and running, ensure better endurance and an immediate burning of calories. In combination with strength training you will even burn more calories throughout the day, even when you sleep (increased resting metabolism).

With fitness you can set and achieve different goals!

improve your endurance
lose weight (preferably fat mass!)
increase your muscle mass, muscle tension
become more powerful
improve your speed
maintain and even improve your flexibility
promote your body coordination
make new social contacts
get more energy from everything you do
-> We at Hill Fit would like to help you reach your goal.

We are open every day from 8.00 am - 11.00 pm on Friday from 9.00 am - 9.00 pm and Saturday from 9.00 am - 5.00 pm.

For more info: www.hillfit.be (link is external) or info [at] hillfit.be (link sends e-mail)