Overslaan en naar de inhoud gaan

Chemie Diepenbeek

U bent hier

Eerstvolgend infomoment Leraar Chemie:

Unieke en enige opleiding in Vlaanderen

Word leraar chemie: zorg voor uitdagende lessen en verwonderde reacties

Chemie is de studie van de stoffen die je in het dagelijks leven tegenkomt. De interacties tussen moleculen en atomen zorgen voor alle materie waar de wereld van gemaakt is. Chemie is eigenlijk de basis van alle lichamelijke processen, van emoties, van medicijnen, van cosmetica, van ontsmettingsmiddelen, van waterzuivering, maar ook bijvoorbeeld van de totaal nieuwe recycleerbare, milieuvriendelijke materialen die de mens en de maatschappij zullen vooruit helpen in de toekomst.

én word tegelijkertijd leraar natuurwetenschappen-stem

Vanuit chemie breid je vanaf het tweede jaar je kennis en didactische vaardigheden uit naar natuurwetenschappen en STEM. Deze aanpak laat toe dat je niet alleen onderwijsbevoegdheid bekomt in natuurwetenschappen, maar ook in chemie, toegepaste chemie, biochemie én STEM. Dit is een uniek pakket dat enkel UCLL aanbiedt.
 

Centraal in de lerarenopleiding chemie (+ n atuurwetenschappen + STEM) staan:

Dankzij heel persoonlijke, individuele begeleiding en veel hulp van een hechte groep medestudenten word jij perfect voorbereid om met passie en enthousiasme les te geven in (toegepaste) chemie, natuurwetenschappen én STEM in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs.

Via wetenschapsklassen, navormingen voor leerkrachten, meewerken aan leerlingenboeken bouw je al tijdens je opleiding een netwerk uit met collega’s chemie, natuurwetenschappen, STEM in het werkveld.
 

Waarom kiezen voor chemie – natuurwetenschappen – STEM aan de lerarenopleiding van UCLL?

              

              


Voor véél meer filmpjes en meer dan 2500 experimenten, kijk op:

www.chemieleerkracht.be

 

Wat komt er in de opleiding aan bod?

Naast de algemene vorming en praktijkstages bestudeer je de belangrijkste thema’s uit de chemie.
 

Om dit in de klaspraktijk te brengen organiseren we wetenschapsklassen voor leerlingen secundair onderwijs, navormingen met leerkrachten, ga je op assisteerstage, bouw je inzetbare didactische materialen…

Je werkt mee aan de website www.chemieleerkracht.be (meer dan 500.000 bezoekers per jaar) : Chemieleerkracht.be wil jongeren boeien voor chemie, ze uitdagen, chemie doen begrijpen, chemie laten herkennen rondom zich, de positieve bijdragen van chemie aan de maatschappij meegeven, maar wil ook wijzen op gevaren. Chemieleerkracht.be is een portaalsite opgebouwd samen met studenten chemie lerarenopleiding secundair onderwijs UCLL Limburg.

Elke maand een uitdaging

opleidingsfase 2

VAKSTUDIE: organische stofklassen Aan bod komen de organische stoffen, neerslag- en gasreacties en neutralisatiereacties.
SEMINARIE: organische stofklassen Naast proeven verbonden aan de vakstudie ‘organische stofklassen’ bereid je mee navormingen voor voor chemieleerkrachten en ontwikkel je didactische materialen om in te zetten in alternatieve werkvormen (applets, animaties, posters, escaperooms, …)
VAKSTUDIE EN SEMINARIE: reactiesoorten Je doet een grondige (praktijk)studie naar verschillende reacties: neutralisatiereacties, redoxreacties en verder reactiesnelheid en  chemisch evenwicht. Daarnaast werk je ook mee aan nascholingen en ontwikkeling van didactische materialen zoals bookwidgets.
Natuurwetenschappen: fysica en biologie Als leraar chemie krijg je ook lesbevoegdheid voor de vakken fysica en biologie. Daarvoor is het dus belangrijk dat je de vakgebonden concepten en vaardigheden van natuurwetenschappen 1ste graad goed beheerst.

opleidingsfase 3

Geïntegreerde leerstofmodule

We behandelen  biochemische aspecten, kunststoffen, begrippen thermodynamica. Je werkt een project chemie uit en neemt deel aan onze energiedriedaagse. Natuurwetenschappen komt in de 2de graad secundair onderwijs voor als vak in het secundair onderwijs als een clustering van fysica, chemie en biologie. Dus je leert om fenomenen te verklaren vanuit fysische, chemische en biologische inzichten. Daarbij is er aandacht voor de specifieke didactiek van de vakken biologie, chemie en fysica enerzijds en hun gemeenschappelijke vakdidactiek anderzijds.

GO3 (Geïntegreerd Onderzoek-Ontwikkeling-Onderwijs) Als eindwerk kan je de rol van chemie in een STEM-project onderzoeken en in de praktijk brengen. Dit loopt het hele jaar en wordt gedaan door een groot deel van de studenten. Onder leiding van een ervaren team STEM-docenten werk je met je collega’s volgens de STEM-principes een lessenpakket uit wat over gans Vlaanderen wordt verspreid.

 

check details in de ECTS fiches

Of bekijk alle uitleg over chemie: vakinhouden, seminarie, didactiek en stage

Wat kan je doen met je diploma?

De opleiding leraar chemie (+ natuurwetenschappen + STEM) bereid je voor op een ruim pakket aan lesbevoegdheden waarnaar grote vraag is in het secundair onderwijs. De opleiding is dus niet alleen uniek in Vlaanderen, maar biedt ook grote werkzekerheid.

De vakken die je kan geven in de eerste graad van het secundair onderwijs:

  • Basisoptie STEM – Wetenschappen (5 lesuren/week) en Moderne Talen – Wetenschappen (2-3 lesuren/week)
  • Natuurwetenschappen (1-2 lesuren/week)
  • STEM-differentiatie optie in het 1ste jaar
  • Wetenschappen of PAV in BSO

De vakken die je kan geven in de tweede graad:

  • Chemie in domeinoverschrijdende richtingen zoals Latijn, Wetenschappen, Economie... (ASO doorstroom) (1 – 2 lesuren/week)
  • Chemie in domeingebonden STEM-richtingen zoals Technologie, Biotechnische Wetenschappen, Biotechnieken (TSO doorstroom) (1 – 3 lesuren/week)
  • Toegepaste chemie in dubbele finaliteitsrichtingen (tot 4 lesuren/week)
  • Natuurwetenschappen in domeingebonden richtingen buiten STEM bv. Bedrijfswetenschappen of maatschappij en welzijnswetenschappen (1,2 of 3 lesuren/week)
  • Wetenschappen, PAV in BSO

De vakken die je kan geven in de derde graad:

  • Wetenschappen of PAV in BSO

Volg ons op facebook

Kijk naar onze didactische proefjes op ons YouTubekanaal