Overslaan en naar de inhoud gaan

Levensbeschouwing bij de Lerarenopleiding: FAQ

U bent hier

Iederéén is welkom bij de Lerarenopleiding van UCLL. In de tweede opleidingsfase van de Bachelor Lager Onderwijs kies je zelf waarin je je wil verdiepen: katholieke dialoogschool, islamitische godsdienst of niet-confessionele zedenleer.

Ik ben niet gedoopt. Kan ik voor de Katholieke dialoogschool kiezen?

Ja. UCLL wil alle studenten voorbereiden op de Katholieke dialoogschool, ongeacht jouw levensvisie. Je leert omgaan met de diversiteit van een klas. Zo krijg je een degelijke basis mee om later zelf in dialoog te gaan met kinderen: gelovigen én niet-gelovigen, katholieken én moslims… De maatschappij heeft nood aan een divers lerarencorps.

Mag ik een hoofddoek dragen?

De Lerarenopleiding van UCLL heeft veel respect voor alle levensbeschouwingen. Het bepaalt immers mee jouw persoonlijkheid. Daarom mogen ook de symbolische kenmerken van jouw overtuiging aanwezig zijn. Wie dat wilt, mag dus met een hoofddoek naar de lessen komen.

Kan ik overal stage doen?

De Lerarenopleiding van UCLL garandeert dat elke student stage kan doen. In onze Lerarenopleiding doe je veel stage in verschillende schoolcontexten. Je wordt dus voorbereid om in alle scholen en met alle kinderen te kunnen werken. UCLL neemt hierin een voortrekkersrol.

In 2017 staat nog niet elke (basis)school open voor hoofddoeken in de klas. Indien nodig zoeken we samen naar oplossingen zodat alle studenten evenveel praktijkervaring kunnen opdoen.

Is het niveau van Nederlands belangrijk?

Taal is belangrijk in het onderwijs en dus schenkt de lerarenopleiding hier veel aandacht aan. Dat geldt voor elke student ongeacht zijn of haar moedertaal. Wie er nood aan heeft, krijgt extra ondersteuning door individuele begeleiding, workshops, online oefenmaterialen of een aangepast studieprogramma. Taal is een vaardigheid die je kan leren en meertaligheid een extra troef!

Ik kies voor islamitische godsdienst of niet-confessionele zedenleer. Kan ik dan lesgeven in katholieke scholen?

Ja. Het is onze verantwoordelijkheid dat een leraarskamer een afspiegeling is van de werkelijkheid. Het zijn echter de schoolbesturen die autonoom beslissen hoe zij hun lerarencorps samenstellen. Ook katholieke basisscholen zoeken naar goede manieren om diversiteit als een kracht te zien. Als je geen katholieke godsdienst gevolgd hebt tijdens je lerarenopleiding, dan worden de godsdienstlessen in veel gevallen door een andere leraar gegeven.