Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Hogeschool UCLL presenteert groot bouwproject Campus Diepenbeek

donderdag 23 februari

Na Campus LiZa in Genk, nieuwe Limburgse landmark in Diepenbeek

Na de opening van Campus LiZa in Genk (2015), investeert hogeschool UCLL opnieuw in Limburg. De campus krijgt een nieuw, centraal gedeelte voor meer dan 4.000 studenten en personeelsleden. Dit nieuw gebouw bevat een ontmoetingsruimte, een gemeenschappelijke onthaal, 3 aula’s, leslokalen en een moderne mediatheek met leercentrum. De hogeschool wil er een echte ‘living campus’ van maken, een plek waar studenten en personeel maar ook externen mekaar kunnen ontmoeten. De plannen zijn ontwikkeld door het gerenommeerde bureau Stéphane Beel Architects. De werkzaamheden starten dit najaar; tegen 2020 moeten de werken afgerond zijn. UCLL investeert 16 miljoen euro in dit bouwproject.

Algemeen directeur UCLL - Marc Vandewalle: “De campus had nood aan vernieuwing en extra ruimte. Deze nood hebben we aangegrepen om het concept van de hele campus te herbekijken. Campus Diepenbeek voelt aan als een verzameling van eilandjes, er ontbrak een centraal deel. Zowel studenten als medewerkers gaven aan dat er nood was aan een ontmoetingsruimte. Tegelijkertijd wilden we niet nog eens zomaar een stuk bijbouwen. We werken nu op basis van een lange termijn visie en starten dit jaar met het eerste grote bouwproject van 6.000 m2”

Nieuwe Limburgse Landmark

In 2015 opende UC Leuven-Limburg samen met haar partners al de gloednieuwe campus van de Limburgse Zorgacademie in Genk met haar partner HBO Verpleegkunde Genk: een campus voor meer dan 1.000 studenten Verpleegkunde en Vroedkunde. Met het Masterplan 2020 zet de hogeschool deze keer een nieuwe Limburgse landmark op de kaart in Diepenbeek, waar UCLL met 3.600 studenten in 12 professionele bachelor- en bachelor-na-bachelor-opleidingen haar grootste campus van de provincie heeft. Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL: “Het Masterplan 2020 is voor de hogeschool een uiterst belangrijk project – niet alleen qua infrastructuur, maar ook qua uitstraling. Het nieuwe centrale gebouw zal Campus Diepenbeek een echt gezicht geven, haar gebouwen verbinden tot één geheel en haar vitale functies centraliseren. Deze nieuwe landmark wordt het kloppende hart van de vernieuwde campus.”

Centraal gedeelte

Momenteel heeft de campus verschillende ingangen. Er is het gebouw van de Managementopleidingen, ‘De Ark’ van de Lerarenopleiding, de opleiding Orthopedagogie en de Technologie-opleidingen in een apart gedeelte. Marc Vandewalle: “Het nieuwe plan maakt van dit alles één geheel, met een centrale ingang en foyer. De verschillende mediatheken voegen we bv. samen tot één  leercentrum en er komen drie nieuwe aula’s waar alle opleidingen terecht kunnen.”

Moving Minds op de campus

UCLL staat bekend voor zijn innovatieve aanpak zoals het energieproject op Pukkelpop of het vluchtelingenproject Move Across Borders. Marc Vandewalle: “We passen het Moving Minds concept toe op de campus: studenten en medewerkers van de uiteenlopende opleidingen zullen in het vernieuwde gedeelte elkaar regelmatig treffen. Maar ze zullen ook in contact komen met onze expertisecellen, met de ondernemende StartMinds en externe partners op de campus. Dit betekent meer kansen op ontmoeting, verbinding en kruisbestuiving. Precies wat we met ons onderwijsconcept Moving Minds willen bereiken.”

Living Campus

Het ontwerp van het Masterplan 2020 Diepenbeek draait rond vier centrale functies: ‘doceren’, ‘organiseren’, ‘communiceren’ en ‘ontmoeten’. Idee is om te groeien naar een zgn. ‘living campus’, een concept dat uit de VS kwam overwaaien. Studenten en medewerkers zullen hieraan bijdragen: in de foyer komt er ruimte voor projecten van de jonge ondernemers van StartMinds maar ook voor initiatieven zoals de pop-up stores.

Toparchitectuur

De hogeschool trok voor het Masterplan 2020 Stéphane Beel Architects aan; een bureau met uitstekende referenties in Vlaanderen en daarbuiten en, vooral, in de onderwijswereld. Marc Vandewalle: “UCLL is trots dat we hiervoor kunnen samenwerken met Stéphane Beel. Zijn bureau tekende eerder al voor de nieuwe campus van UGent, de kunstencampus deSingel in Antwerpen en Museum M in Leuven – stuk voor stuk tot de verbeelding sprekende gebouwen.” Stéphane Beel, architect van MPA2020: "UCLL is een hogeschool in beweging binnen een beweeglijke wereld. De architecturale visie op het nieuwe gebouw weerspiegelt deze beweeglijkheid"

Investering van 16 miljoen euro

De hogeschool raamt de kost van het Masterplan 2020 op 16 miljoen. Voor het budget worden eigen middelen gebruikt.

Campus Hasselt – Oude Luikerbaan krijgt op termijn andere invulling

Momenteel zijn de Lerarenopleidingen Kleuter en Lager Onderwijs gehuisvest op de Campus Hasselt – Oude Luikerbaan. In het huidige plan is voorzien dat deze opleidingen na 2020 naar Campus Diepenbeek verhuizen zodat alle Lerarenopleidingen (Kleuter/Lager/Secundair) op 1 campus geclusterd worden. Het campusgebouw op Oude Luikerbaan zal andere opleidingen van UC Leuven-Limburg of één van haar HBO5 partners huisvesten. Het blijft dus alleszins een campus van UCLL.

Werken van start najaar 2017

De werken gaan van start in het najaar van 2017. UCLL voorziet dat ze twee tot drie jaar in beslag zullen nemen. De werfzone wordt afgebakend en zo onttrokken aan het zicht. Stefan Verheyden, directeur beheer UCLL: “De impact voor studenten zal vrij laag zijn. Ze blijven les volgen in de hun vertrouwde lokalen en in de planning van de werken houden we rekening met de examenperiodes.” Er komt ook een vaste infoplek op de campus waar studenten terecht kunnen met eventuele vragen.

Ruimtelijke visie op lange termijn

Aan de basis van het Masterplan 2020, ligt het provinciaal plan voor de universitaire campus van Diepenbeek van 2015. Stefan Verheyden, directeur beheer UCLL: “We werken voor Campus Diepenbeek vanuit een langetermijnvisie voor de komende 10 jaar. Met de lancering van het Masterplan 2020 vatten we vandaag de eerste fase aan van dit meerjarenplan voor UCLL’s Campus Diepenbeek. Deze opwaardering betekent niet louter dat er een aantal nieuwe gebouwen zullen bijkomen. De nieuwe campus past in de algehele visie die provincie Limburg eerder uitzette met Agence TER.”