Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Archeoloog Ward Decramer geeft gastcollege bij UCLL

vrijdag 17 maart

Leraren geschiedenis van hogeschool UC Leuven-Limburg worden ondergedompeld in de wereld van archeologie. Ward Decramer, afgestudeerd als leraar geschiedenis en aardrijkskunde, is zich de laatste jaren tijdens zijn studies archeologie aan het verdiepen in de lithische analyse. Hij vertelt met veel passie over zijn vondsten en werkwijze.

WAAROM IS DE HAMVRAAG

De vraag 'waarom' komt in de onderzoeksvragen binnen de archeologie vaak terug. Waarom worden er materialen gevonden in een bepaalde regio? Wat zegt dat over het gedrag van de mens in het verleden? “Die onderzoekende houding is ook cruciaal voor leraren geschiedenis. Daarmee kunnen ze zelf de vaardigheden beheersen die vermeld staan in de leerplannen geschiedenis”, aldus Ward Decramer.

Tips voor leraren geschiedenis in het secundair onderwijs

  • Verwonder leerlingen met boeiende verhalen zoals de dateringsmethode ‘tephrachronology’ waarbij iedere vulkaanuitbarsting een signatuur meegeeft aan de materialen die verspreid worden. Laat aan leerlingen zien welke onderzoeksvragen er beantwoord kunnen worden door wetenschappelijke methodes.
  • Door meerdere vondsten met mekaar te verbinden, kan je een periode of afkomst elimineren. Dat kan een interessante onderzoeksopdracht zijn voor leerlingen.
  • Maak gebruik van ‘chaîne opératoire’, het gedachtegoed van Leroi-Ghouran, om het proces van een object te analyseren, van grondstofontginning tot onbruik. Met die benadering ga je al sneller over naar het waarom en wordt je analyse diepgaander.

dE KRACHT VAN VERWONDERING

Archeologie is geen schattenjacht, maar het blijft een bijzondere ervaring om bijvoorbeeld een vuistbijl tegen te komen bij de analyse van een collectie. Deze verwondering is echter niet enkel verbonden aan objecten, maar ook aan onderzoeksresultaten, conclusies of nieuwe inzichten. Een voorbeeld hiervan is het herkennen van landschapselementen zoals rivierterrassen, puinkegels, brongebieden, oude meanders op een DHM (digitaal hoogtemodel) of ander kaartmateriaal dat dezelfde intrinsieke ervaring van bewondering opwekt. Dit toont aan dat archeologie een veel bredere studie is dan het cliché van louter opgraven van objecten.

Ward Decramer

Het is net die verwondering en nieuwsgierigheid die we willen meegeven aan toekomstige leraren. Leraren die zelf op zoek gaan naar antwoorden, brengen een sterk verhaal in de klas. Ze zijn gepassioneerd en inspireren jongeren.

geschiedenis en archeologie op de arbeidsmarkt

“Beide vakken leverden Ward voor zijn universitaire studies een serieuze voorsprong op.  ‘Archeologie’ betekent letterlijk ‘de studie van het oude’ en samen met de ontwikkeling van een kritische houding zit je daarvoor bij geschiedenis goed. De aardrijkskundige opleiding met zijn diverse fysisch-geografische en chemische hulpwetenschappen en de studie van stratigrafie, het werkterrein van de archeoloog, was eveneens van groot nut. In de commerciële archeologie zijn momenteel voldoende arbeidsplaatsen om als afgestudeerde (onbenoemde) archeoloog aan het werk te kunnen. Een academische carrière is echter ook een optie”, aldus Dirk Bertrands, docent aan de Lerarenopleiding Secundair Onderwijs in Diepenbeek.