Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Hogeschool UCLL opgetogen over bevindingen instellingsreview

maandag 11 september
Logo UC Leuven-Limburg - Moving Minds

Kwaliteit van onderwijs en enthousiasme van personeel maken indruk

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bezocht in de periode 2015-2017 alle Vlaamse hoger-onderwijs instellingen in het kader van een uitgebreide instellingsreview. Op 11 september presenteerde ze haar inzichten. UC Leuven-Limburg is alvast opgetogen over wat de NVAO te zeggen heeft over de hogeschool. Marc Vandewalle, algemeen directeur UC Leuven-Limburg: “We zijn in het bijzonder blij dat de kwaliteit van onze hogeschool en het enthousiasme van de medewerkers zo’n indruk hebben gemaakt. We zijn ook erg tevreden met de waardering voor ons nieuwe systeem van kwaliteitszorg. Ondertussen zitten we niet stil en bouwen we de hogeschool verder uit.”

Kwaliteit en enthousiasme

[1] … de nieuwe identiteit van de hogeschool [wordt] door de studenten herkend en erkend. Ze zijn tevreden over de kwaliteit van hun opleiding en trots op projecten als Move Across Borders en Techniek in de Zorg. Ze zijn tevreden over de sterke studie- en studentenbegeleiding en over de kansen om internationale ervaring op te doen.

Er heerst een kwaliteitscultuur, die ook zichtbaar wordt in beleidsinitiatieven. … Het enthousiasme van de medewerkers is haar [de NVAO, n.v.d.r.] sterk opgevallen.

Marc Vandewalle: “We zijn uiteraard opgetogen over de bevindingen van de NVAO. Het rapport bewijst nog maar eens dat UCLL voor kwaliteit staat. We zijn ook trots dat het rapport het meerdere keren heeft over het enthousiasme van onze medewerkers. De commissie gaf ook aan onder de indruk te zijn over wat we in twee jaar gerealiseerd hebben m.b.t. kwaliteitszorg.”

Waardering voor nieuw systeem

De NVAO schafte een paar jaar geleden de externe visitatiecommissies nagenoeg af. Voortaan zou elke instelling zelf instaan voor de manier waarop de kwaliteit bewaakt wordt. UCLL werkte daarvoor een eigen, nieuw systeem uit met o.a. dialoogcommissies met onderwijs- en werkvelddeskundigen. Ze vraagt systematisch ook externe experten om specifieke thema’s onder de loep te nemen, zoals de vervlechting van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

De commissie stelt vast dat de instelling een goed systeem heeft van evaluatie en monitoring om te volgen of de opleidingen en diensten de onderwijsvisie realiseren. De commissie heeft waardering voor het idee van de thematische kwaliteitsbewaking en het betrekken van externe experts daarbij.

Marc Vandewalle: “UCLL heeft met haar systeem van kwaliteitszorg het heft in eigen handen genomen. Het is fijn dat de NVAO dit waardeert. Het gaat niet alleen over kwaliteitsbewaking maar ook en vooral over continue kwaliteitsverbetering.” De hogeschool juicht het afschaffen van de zgn. ‘visitaties’ dan ook toe. Marc Vandewalle: “We zijn tevreden met het doorbreken van het routinematige van externe visitaties. Vroeger kwam er één keer om de acht jaar een commissie langs. Binnen ons nieuwe systeem van kwaliteitszorg ontvangt UCLL nu op frequentere basis externen. We kijken constant waar de knipperlichten zitten en richten daar onze energie op.”

Moving Minds

De commissie vindt de visie van de hogeschool krachtig en vooral vernieuwend. De hogeschool is trots op haar baseline Moving Minds. … De visie staat in relatie tot de maatschappelijke uitdagingen van regionaal tot internationaal. De instelling wil werkloosheid en drop-out tegengaan, de opleidingen zijn gericht op de regionale arbeidsmarkt, actuele maatschappelijke uitdagingen en de internationale context. … De ambities zijn evenwel hoog en gezien UCLL een ‘jonge’ hogeschool is, zit er nog veel in planning.

Marc Vandewalle: “Dat klopt. Het verhaal is natuurlijk nooit af en we hebben nog heel wat dingen op stapel staan. We blijven in beweging.”

Waaraan gaat UCLL nog verder werken?

Onderscheidend profiel als inspiratiebron

UCLL heeft met het oog op de strategische prioriteit ‘succes in onderwijs en op de arbeidsmarkt’ het project Bachelor-proof ontwikkeld, waarmee ze een nieuw soort van afgestudeerde wil garanderen aan het werkveld, in verhouding tot het HBO5- en masterniveau. Marc Vandewalle: “We hebben een helder beeld voor ogen van het bachelor-profiel dat we als hogeschool willen vormen. Hiermee gaan we nu concreet aan de slag in de opleidingen, waar het als inspiratiebron zal dienen. De resultaten daarvan willen we nadien ook naar de buitenwereld toe communiceren.”

Uit het NVAO-rapport blijkt dat de studenten hiervoor openstaan: Uit een gesprek met de studentenvertegenwoordigers, onthoudt de commissie vooral dat ze enthousiast zijn over het [Bachelor Proof, n.v.d.r.] project, bijvoorbeeld over de ondernemingszin en het wereldburgerschap die worden beoogd, de nadruk op talentontwikkeling en welbevinden, de voorbeeldfunctie van docenten.

Internationalisering

De commissie vond dit een interessant gesprek [over internationalisering, n.v.d.r.], waarin de sterkte van de regionale samenwerking, de link met de arbeidsmarkt en de samenwerking met andere hogeronderwijspartners in het oog sprongen. Ook het internationaliseringsbeleid van de instelling werd duidelijker. De commissie steunt de inspanningen die de instelling levert om concrete parameters en indicatoren op te stellen, zodat ze hun beleid doelgericht kunnen monitoren.

Wat betreft haar internationale pijler hanteert UCLL een specifieke aanpak: de hogeschool doet vanuit een regionale insteek aan internationalisering. Ze werkt vanuit een algemeen beleid en houdt hierbij rekening met de noden van de twee regio’s waarin ze actief is. Dat concretiseert zich in haar opleidingen bv. al in de integratie van internationale competenties (ICOMs) zoals ‘intercultureel handelen en communiceren’ en ‘meertaligheid’. Marc Vandewalle: “UCLL wil wat dit betreft haar doelen verder uitdiepen, scherper omschrijven en vandaaruit bijkomende internationale partners aantrekken. Wij willen daarbij in eerste instantie (EU)regionale verankering combineren met internationale ambities. Internationalisering moet altijd meerwaarde bieden op lokaal niveau.”

Transparantie

Uit de adviezen die de NVAO in het voorjaar gaf, is ondertussen al een concrete actie gevloeid. Iedere opleiding bij UCLL doorliep op korte tijd twee evaluaties: één over het algemene beleidsplan en ééntje rond een specifiek thema zoals de vervlechting van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De  hogeschool ontsloot de informatie die voortkwam uit dit nieuwe systeem van kwaliteitszorg online, per opleiding.

Marc Vandewalle: “Bedoeling is dat de informatie die we publiek toegankelijk stellen, een communicatieve meerwaarde heeft voor externen. We hebben voor elke opleiding een fiche opgesteld die je op onze website kan terugvinden. Transparantie is een essentieel onderdeel van het systeem van kwaliteitszorg dat UCLL uitwerkte; heldere communicatie is daarbij cruciaal.”

[1] De schuingedrukte quotes komen uit de NVAO-rapporten.

 

Lees het evaluatierapport over UCLL van de NVAO.

Lees het adviesrapport over UCLL van de NVAO.

Lees het besluit over UCLL van de NVAO.

 

Lees meer over kwaliteitszorg bij UCLL.