Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Werken aan maatschappelijk engagement van (toekomstige) leraren

maandag 16 oktober

Met een symbolisch wit laken aan de schoolgebouwen en talrijke initiatieven worden toekomstige  leraren kleuter-, lager en secundair onderwijs van Hogeschool UCLL voorbereid op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in de klas.

Artikel HBvL

 

Onderwijs neemt initiatief

Congres 'From Global Citizen to Global Teacher'

Op vrijdag 10 november organiseert Move Across Borders een tweede editie van het congres 'From Global Citizen to Global Teacher' in het Cultuurcentrum Hasselt. De Sustainable Development Goals van de UN vormen hierbij het richtsnoer. Het uitsluiten van armoede, maar ook de zorg voor kwaliteitsonderwijs, het gaan voor eerlijk werk en economische groei, de ongelijkheid verminderen en de bekommernis om vrede, veiligheid en sterke publieke diensten zijn de centrale thema’s van deze inspirerende studiedag.

Meer info

 

Studenten aan het woord

We stelden studenten vandaag de vraag: "Op welke manier kan jij ervoor zorgen dat elke leerling alle mogelijke kansen krijgt?”

We verzamelden hier enkele reacties:

  • "Rekening houden met de opdrachten die je geeft zodat iedereen alle mogelijkheden kan benutten en gelijke kansen krijgt";
  • "Hen nooit uitsluiten en ervoor zorgen dat ze zich goed voelen in de groep";
  • "Door alert en oprecht geïnteresseerd te zijn in de leerlingen. Leerkracht zijn gaat verder dan alleen maar je les  te geven";
  • "Ik zou samen met andere studenten het peter- of meterschap opnemen voor een leerling die in armoede leeft en deze vooruit helpen voor zover ik dat kan";
  • "Door open te staan voor veranderingen en daar positief mee om te gaan. De veranderingen moeten het uitgangspunt hebben dat iedereen erop vooruitgaat".

 

 

Kans-rijk traject

Via ontmoetingen, getuigenissen, confrontaties … staan we in het traject Kans-rijk met leraren(opleiders) stil bij onze eigen visie op kansarmoede.  We ontdekken welke vooroordelen meespelen in onze kijk en leren vanuit een ander referentiekader kijken naar mensen in kwetsbare situaties. Samen op zoek gaan naar oplossingen voor studenten en hen beter begrijpen is de kern.

We verzamelden enkele reacties van deelnemers:

  • "Je weet nu veel beter hoe je er gepast op kan reageren, je hebt minder vooroordelen en kijkt met een open blik naar mensen";
  • "Dit kansarmoedebad heeft mij geïnspireerd, je kan dit niet meer langs je neerleggen, we moeten er proberen te zijn voor elkaar";
  • "Als alles fout loopt, ga je de menselijkheid in vraag stellen. Zodra je iets ongewoon opmerkt, zou  je de reflex moeten hebben om de context te achterhalen.
  • "Ik heb het traject een jaar geleden gevolgd en integreer de leerpunten nog steeds in mijn lessen van het Avondtraject. Een aangepaste beginsituatie gericht op meer inclusie is nu de standaard.

Info traject