Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Onderzoek: co-teaching binnen lerarenplatform

maandag 24 september

Het lerarenplatform is erop gericht beginnende leraren meer werkzekerheid te bieden en zo de snelle uitstroom te beperken. De leraren die zich geregistreerd hebben, krijgen de garantie dat ze een jaar lang aan de slag kunnen binnen een school of scholengemeenschap in hun eigen regio. Ze krijgen zoveel mogelijk effectieve lesopdrachten en de overige uren worden ingevuld door co-teaching of ondersteunende opdrachten. 

Naast werkzekerheid biedt het platform de kans om beginnende leraren goed te begeleiden. Co-teaching is een effectieve manier om leerkrachten te ondersteunen in hun professionele groei en verhoogt ook de mate van samenwerking met andere collega's en het wij-gevoel.  

De effectiviteit van het werken met het lerarenplatform om uitstroom tegen te gaan wordt dan ook mede bepaald door de mate waarin co-teaching succesvol wordt ingezet in scholen. Er is al veel onderzoek naar de kracht van co-teaching gedaan en hoe je dit praktisch kan organiseren.

"Toch stellen we vast dat er in heel wat scholen een drempel is om te starten met co-teaching. Daarom onderzoeken we verder hoe co-teaching in het basisonderwijs (kleuteronderwijs) wordt  ingezet als ondersteuning van beginnende leraren die werkzaam zijn binnen het lerarenplatform. "

het onderzoek

In dit onderzoek volgen we 3 beginnende leraren die functioneren in een lerarenplatform 1 jaar lang op. We zoeken samen met hen en de school waar ze werken hoe co-teaching succesvol ingezet kan worden en welke ondersteuning hierbij nodig is. De verhalen van deze 3 leraren en hun school worden online gedeeld om anderen te inspireren.

gezocht: 3 co-teachers

Voor dit onderzoek zoeken we:

  • gemotiveerde leraren werkzaam binnen het lerarenplatform die aan co-teaching doen en bereid zijn om hierover open in gesprek te gaan en reflectiegesprekken te voeren over hun ervaringen;
  • bereidheid van de school (directie) om open in gesprek te gaan en zich te engageren om co-teaching te ondersteunen in de school.

Tijdens het onderzoek worden de beginnende leraren en directies ondersteund in het zinvol inzetten van co-teaching binnen de school of scholengemeenschap. Een open policy is cruciaal voor de succesratio van het onderzoek.

tijdsbesteding

Voor de leraar

november - mei:

1 bezoek/maand om de leraar 1 volledige dag te volgen in zijn/haar werk

2x/semester:

reflectiegesprek over eigen ervaringen

Voor de directie

2x/semester:

gesprek over de observaties en bevindingen

 


lerend netwerk

Na dit traject vormen we een lerend netwerk met andere leraren en directies binnen het lerarenplatform. Zo kunnen we kennis en ervaringen over co-teaching binnen het lerarenplatform delen en ondersteunende kaders meegeven om co-teaching succesvol te realiseren op schoolniveau. We zetten maximaal in op duurzame resultaten voor alle deelnemende partners.

contact

Denk je in aanmerking te komen voor dit onderzoek en wil je hier graag aan meewerken? Heb je nog andere vragen? Neem contact op met sabine.dierick@ucll.be of anne.hubo@ucll.be.  Sabine en Anne werken als docent en begeleider in de bachelor Kleuteronderwijs van hogeschool UCLL in Hasselt.