Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

UCLL lanceert 16 graduaatsopleidingen

dinsdag 04 juni
UCLL

UCLL biedt vanaf september 2019 graduaatsopleidingen aan in Management, Technologie, Welzijn en Lerarenopleiding die extra praktijkgericht zijn. Het gaat om de integratie van opleidingen uit de centra voor volwassenenonderwijs aangevuld met gloednieuwe opleidingen. Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL: “Er is de laatste maanden heel hard aan gewerkt. We geloven dat dit nieuwe opleidingsaanbod ervoor kan zorgen dat we onze maatschappelijke rol als hoger-onderwijsinstelling nog beter zullen kunnen opnemen. Succes in onderwijs en op de arbeidsmarkt voor meer mensen, daar draait dit om.”

Leren door te doen, iedere dag opnieuw

Een diploma halen aan de hogeschool kan met de nieuwe opleidingen vanaf september 2019 al op twee jaar tijd. Een ‘graduaat’ is echter geen verkorte bachelor; het is een volledig andere manier van les volgen. Werkplekleren, waaronder duaal leren, vormt een belangrijke spil. 1/3 van de graduaatsopleiding bestaat uit praktijk. Marc Vandewalle: “Louter ‘praktijkgericht’ is niet genoeg voor deze studenten: de échte praktijk beleven door middel van werkplekleren, dat is waarin ze geïnteresseerd zijn.” UCLL biedt graduaatsopleidingen aan die in het bijzonder gericht zijn op beroepen in de vakgebieden Management, Technologie, Welzijn en Lerarenopleiding. Marc Vandewalle: “Daar zitten ook enkele knelpuntberoepen tussen, waardoor de kansen van iemand met een graduaatsdiploma op de arbeidsmarkt aanzienlijk stijgen.”

Werken en studeren combineren

De graduaatsopleidingen zijn er voor iedereen die zijn secundair onderwijs heeft afgerond, maar evengoed voor mensen die werken en studeren willen combineren om bijvoorbeeld hun vaardigheden van op de werkvloer te onderbouwen met een diploma of om zichzelf net om te scholen. De flexibiliteit van dit soort van opleidingen maakt de combinatie met een gezin ook vlot mogelijk.

Samenhang graduaten-bachelors

Ook voor mensen die eraan twijfelen of ze klaar zijn voor het hoger onderwijs, bieden de graduaatsopleidingen een interessante oplossing. Marc Vandewalle: “Indien studenten na hun graduaatsopleiding de smaak van het leren te pakken hebben, kunnen ze op UCLL snel de sprong maken naar een bacheloropleiding. Ze krijgen daarbij uiteraard de nodige begeleiding en vrijstellingen zodat de overgang vlot verloopt.”

Werkplekleren: “leren doen, doet leren”

Werkplekleren vormt de kern van de nieuwe graduaatsopleidingen die in september 2019 van start gaan bij UCLL. De hogeschool ontwikkelt daartoe nieuwe vormen van leren op de werkvloer samen met het bedrijfsleven en organisaties. Ze doet dit in individueel overleg met de bedrijven voor een aanpak op maat.

Werkplekleren is gericht op het aanleren en toepassen van zowel algemene als arbeids- en beroepsgerichte competenties, in een arbeidssituatie die een leeromgeving is. (definitie) 

Werkplekleren kent heel wat verschijningsvormen: observatie, de klassieke stage, opdrachten voor reële klanten, praktijkles op de werkplek en – de meest doorgedreven vorm – ‘duaal leren’.  De vorm is afhankelijk van factoren zoals de leeromgeving (klaslokaal, simulatielab of werkvloer), leerdoelen (toepassen van bestaande kennis of verwerving van nieuwe competenties), mate van co-creatie (medezeggenschap van het werkveld) enz. Voor de opleidingen binnen de studiedomeinen Management en Technologie bracht UCLL al deze vormen samen in een aansluitend geheel, een continuüm.  

Werkplekscan

UCLL wil in haar visie op werkplekleren enkele duidelijke principes hanteren. De hogeschool ontwikkelt het werkplekleren met bedrijven bijvoorbeeld individueel. Ze gaat via een werkplekscan van ‘harde’ en ‘zachte’ factoren na wat een bedrijf juist verwacht, vooraleer een student gestuurd wordt. In co-creatie wordt dan een mix van leren op de werkplek gemaakt. Deze aanpak gaat veel verder dan de gebruikelijke weg, waarbij via werkveldcommissies de opleiding enkel met vertegenwoordigers van de hele sector de aanpak toetst.  

Op maat

One size fits all is niet aan de orde. Elke opleiding is anders en de invulling van werkplekleren wordt per opleiding anders aangepakt. Je kan bijvoorbeeld een student elektromechanica wel al snel laten observeren in een werkomgeving. Een accounting administrator heeft daarentegen best al wat basiskennis alvorens hij in een boekhoudomgeving mee kan. De verhouding werkplekleren tegenover lessen op de campus varieert dus per opleiding en per semester. UCLL wil zo snel mogelijk het werkplekleren in het curriculum voorzien, maar steeds in een graduele opbouw. 

Maggy Timmermans, programmadirecteur Technologie: “Met deze principes komt de hogeschool tegemoet aan de toenemende vraag van het bedrijfsleven om samen te werken aan leren op de werkvloer.” 

Leergemeenschappen ondersteunen co-creatie

Om bedrijven en onderwijs in dit proces te ondersteunen start UCLL met leergemeenschappen. In de opleidings-specifieke leergemeenschap brengen bedrijven en docenten samen welke leeractiviteiten kunnen worden ingezet. In de thematische leergemeenschap wordt nagegaan welke begeleiding aan beide kanten kan voorzien worden en hoe het bedrijf het leerproces wenst te evalueren. Daarvoor wordt een ‘assessment-app’ ontwikkeld die het klassieke stageverslag vervangt. 

Kick-off voor werkveld

Op 3 juni 2019  bracht UCLL voor het eerst alle partijen samen op Campus Proximus in Heverlee voor de kick-off van het werkplekleren voor de management- en technologieopleidingen. Kim Plevoets, programmadirecteur Management: “De afgelopen maanden hebben onze medewerkers tal van contacten gelegd met bedrijven en organisaties. Nu willen we hen samenbrengen om de leergemeenschappen op te starten. Zoals steeds gaan wij met deze aanpak van werkplekleren voor kwaliteit en gerichtheid op de lange termijn.” De kick-off in Limburg gaat door op dinsdag 11 juni 2019.

Meer info en overzicht graduaatsopleidingen UCLL.

Schrijf je in voor de kick-off voor het werkveld in Diepenbeek.