Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Vuurwerk op Campus Sociale School Heverlee: lessen geschorst

donderdag 05 december

Onze docenten en studenten van Campus Sociale School steunen het verzet tegen de besparingen in de welzijns- en socio-culturele sector. Dinsdag 3 december werden de lessen  2 uur geschorst en was er debat en vuurwerk.

Op 20 november 2019 schreven middenveldorganisaties een open brief naar aanleiding van de beleidskeuzes in het Vlaams regeerakkoord, de beleidsnota’s van de ministers van de Vlaamse regering en de aangekondigde besparingen in o.m. de sociaal culturele, de welzijns- en de jeugdsector. Maar ook in andere sectoren staat het middenveld onder druk. Dit laat ook toekomstig sociaal-agogisch werkers en docenten van de campus Sociale School Heverlee  niet koud. Ze roepen daarom op tot solidariteit, debat en actie.
 
Op dinsdag 3 december vond er daarom een General college plaats onder de titel: “Solidariteit onder vuur. Een kritische analyse van het Vlaams regeerakkoord”.
Docenten van de campus SSH gingen kritisch in op de inhoud en de gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord op het vlak van welzijn, cultuur, jeugd, armoedebestrijding.
Wie was er aan het woord?
  •  Stijn Rottiers. “De slinger slaat hard terug. Het conservatieve reveil dreigt voor een terugval in het sociaal agogisch werk”.
  • Frie De Greef over cultuur, Birgit Goris en Caro Bridts over armoedebestrijding en Katrien Meireman over welzijn en jeugdhulp.
  • Steven Omblets: “Solidariteit onder vuur? Waarom we dat niet kunnen laten passeren”.
Nadien volgde er een symbolische Vuurwerkactie met alle deelnemers.