Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Anonymous Rebels: muziek als voedsel voor de ziel

woensdag 26 februari
Muzikant/student orthopedagogie Bert Peyffers in De Serre in Hasselt

Een project van muzikant/student orthopedagogie Bert Peyffers, samen met dakloze muzikanten uit Hasselt

 

Muziek brengt mensen samen, muziek doet wonderen voor de ziel. Getuige daarvan muzikant Bert Peyffers, derdejaarsstudent orthopedagogie op campus Diepenbeek. Voor zijn vak Keuzeruimte werkte hij een project uit waarbij hij wekelijks musiceert met daklozen. Locatie van dit warme gebeuren is De Serre in Hasselt.

“Samen muziek maken is een beetje zoals verliefdheid: niet altijd rationeel te verklaren, maar wel een grote voedingsbodem voor de ziel.”

Bert Peyffers, muzikant en student orthopedagogie

Bert: “Dankzij het vak Keuzeruimte, krijg je als student orthopedagogie de tijd, de kans en de ondersteuning om een persoonlijk doel uit te werken. Ik koos voor community building, en zette met een paar andere partners een project op poten om dakloze mensen uit Hasselt samen te brengen, te begeleiden en om zin te geven aan hun leven. Muziek is de lijm. Elke dinsdagavond musiceren we op percussie-instrumenten. Nadien eten we samen.”

Welke soort muziek maken jullie?
Bert: “We maken geen typische popsongs. Dakloze mensen hebben littekens. Dan maak je op een andere manier muziek, dan maak je muziek met littekens. Het is heel poëtisch, verhalend. Onze focus ligt niet op het product, de uiteindelijke song, maar het proces. Samen musiceren. Iedereen is welkom. Muziek maken is een uitlaatklep, een vertaling van je emoties. Dakloze mensen zitten met veel emoties die ze cognitief niet kunnen behappen. Daar biedt muziek een antwoord op. Het is een beetje zoals verliefdheid: je kan dat niet altijd rationeel verklaren, je gaat eerder op zoek naar symbolen die je ziel voeden.”

 
Wat betekenen jullie repetities voor deze mensen?
Bert: “Onze avonden van samen musiceren zijn voor veel daklozen zo noodzakelijk geworden dat het ondertussen het enige is wat hen rechthoudt.”
 
Is dat niet gevaarlijk?
Bert: “Het is gevaarlijker om het niet te doen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we een goede band opbouwen en zorgen voor continuïteit. We bieden hen een netwerk, mensen op wie ze echt kunnen rekenen. Alles is heel gestructureerd en tegelijkertijd kunnen ze hun autonomie bewaren. Autonomie is een grote nood voor hen, die mag je niet afnemen. Daarom zorg ik ervoor dat elk van mijn muzikanten zijn eigen talent kan benutten. We gaan echt op zoek naar het instrument dat het beste klikt. Op die manier ontstaat er een mooie band, een mooie community. Als wij samen zijn, zie je niet wie de dakloze is en wie niet.”
 

 “Als wij samen musiceren, zie je niet wie de dakloze is en wie niet.”

Bert Peyffers, muzikant en student orthopedagogie

 
Hoe zie je jezelf als begeleider van deze band?
Bert: “Mijn meest essentiële eigenschap is empathie. Ik voel aan hoe ze zich voelen en of ze drugs gebruikt hebben. Mijn voordeel is dat ik nog jong ben en dat ze zien dat ik gepassioneerd met muziek bezig ben. Zelf ben ik ook opgegroeid in armoede, maar ik ben er samen met mijn moeder uit geraakt. Ik startte met drummen op kartonnen dozen. Die echtheid, die authenticiteit is hetgene wat dakloze mensen nodig hebben. Als je je boven hen stelt, dan klappen ze dicht. Ze zijn net uit de maatschappij gevallen door alle regels die ze niet konden of wilden volgen. Ze vielen uit de boot. Wij zijn er om hen op te vangen.”
 
Hoe krijg je zo’n project van de grond?
Bert: “Veel vergaderen met een groot team van mensen uit verschillende disciplines. B-Classic is een grote stuwende kracht. Het is een organisatie die mensen samenbrengt via klassieke muziek. Samen met hen bedacht ik dit project. Café Anoniem in Hasselt zorgt voor een zinvolle dagbesteding voor mensen die op straat leven. Ze kunnen er hun was doen en goedkoper eten. Met ons drieën zijn we gestart. Ook de Hasseltse schepen van cultuur en welzijn Joost Venken, zette zijn schouders onder ons project en zorgde mee voor subsidies. Het is heel fijn dat we gedragen worden door de stad. Ondertussen hebben we ook een naam voor onze band: Anonymous Rebels, een straatorkest. Met het geld dat we verdienen, gaan we een cd opnemen. Ook daar is inclusie prioritair, want we werken met dakloze muzikanten, amateurmuzikanten en beroepsmuzikanten. Ons eerste optreden zal plaatsvinden in De Serre. Begin maart gaan we de studio in voor onze eerste song. Die is opgedragen aan een jonge, dakloze man die hier in Hasselt stierf op zijn 23ste. Hij heeft een week in een kraakpand gelegen vooraleer iemand hem vond. Zo’n moment raakt onze mensen diep. We kwamen allemaal samen en het was hier muisstil. Door toch samen muziek te maken, zijn we als band weer dichter naar elkaar toe gegroeid. We maken muziek om gebeurtenissen en gevoelens een plek te kunnen geven.”
 
Wat doet dit engagement met jezelf?
Bert: “Vanuit mijn opleiding orthopedagogie, focus ik me op ontwikkelingswerking en wil ik dat mensen kansen krijgen. Artikel 27 van De Mensenrechten zegt het volgende: ‘we hebben het recht te profiteren van de goede dingen van het leven die kunst en wetenschap brengen.’
Ik leer mensen muziek opdat ze het ook echt mooi kunnen vinden en de waarde ervan in zien. Als je dakloze mensen de tijd gunt, dan bloeien ze helemaal open. Het is me ook opgevallen hoe intelligent deze mensen allemaal zijn. Ze kunnen volledige boeken schrijven vol poëzie zonder één dt-fout. Ze zijn erg op de hoogte van politiek en geschiedenis. Voor mezelf is dat heel verrijkend, ik leer heel veel van hen. Net omdat ook hun emotionele intelligentie zo hoog is, voelen ze veel. Misschien ook vandaar dat ze makkelijker dan iemand anders naar drugs grijpen om alles te vergeten, te verdoven. Muziek biedt een antwoord om met die emoties om te gaan. Opvoeder zijn is dezer dagen een heel autonoom beroep. Mijn opleiding stimuleert me ook echt om zelfstandig te zijn, ook tijdens mijn stage. Je kiest zelf de opdracht voor je bachelorproef om te bewijzen dat je een goede opvoeder bent. Je eigen ding kunnen doen, de ruimte krijgen, dat past echt bij wie ik ben. Dit jaar studeer ik af, met een hart gevuld van trots op wat ik allemaal heb kunnen realiseren.”
 

 

 “Het vak Keuzeruimte is bedoeld om onze studenten uit te dagen om innovatieve ideeën uit te werken en uit te voeren met een ‘warme’ insteek. Op die manier linkt Bert zijn musiceren aan onze opleiding orthopedagogie.”

Opleidingsverantwoordelijke Evi Neven

 “Studenten krijgen tijdens het vak Keuzeruimte de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en te verdiepen in hetgeen waar hun talenten liggen, hetgeen waar zij voelen dat nog veel uitdagingen liggen en waar ze verder in willen groeien. Bert heeft zijn talent voor muziek ingezet. Om zichzelf op deze manier verder te profileren en te ontwikkelen. Ook zijn bachelor proef zal hier over gaan.”

Lector Inge Henrotay

 

 

Impressies van een repetitie