Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Brief gericht aan de ouders van studenten in het buitenland

vrijdag 20 maart

Hogeschool UCLL 
19 maart 

 

Brief gericht aan de ouders van studenten in het buitenland 

 

Beste ouders, 

De voorbije week is erg intens geweest. Voor iedereen. Voor jullie zonen en dochters. Voor onze coördinatoren die zich verantwoordelijk voelen en dag en nacht hebben doorgewerkt. Voor jullie zelf. We begrijpen de bezorgheden en de ongerustheid en willen jullie bedanken voor het begrip en de samenwerking de voorbije week. 

De situatie rond het Coronavirus evolueert internationaal nog steeds heel snel. Vorige zaterdag hebben we al onze studenten met hoogdringendheid gecontacteerd. Ondertussen zijn er meer dan 300 studenten teruggekeerd of onderweg. Hogeschool UCLL heeft jaren geïnvesteerd in een zo sterk mogelijk partnernetwerk in het buitenland. We merken nu dat dit rendeert. Er zijn daarnaast een aantal studenten die verkiezen om niet terug te keren, omdat ze zich veilig voelen, goed geïnformeerd zijn en kunnen terugvallen op het netwerk ter plaatse.  

Spijtig genoeg zijn er enkele studenten die willen terugkeren, maar moeilijkheden ondervinden. Wij doen ons uiterste best om die studenten te helpen en te steunen. Hogeschool UCLL onderhoudt nauw contact, in samenspraak met alle andere Vlaamse hogescholen, met de cel Buitenlandse Zaken in Brussel en met de betrokken Belgische ambassades. We benadrukken dat er geen reden tot paniek is. We vinden het bovendien belangrijk dat we rust en vertrouwen uitstralen naar de betrokken studenten. Het kan een verwarrende periode zijn voor hen, maar ze worden ondersteund door medewerkers die zo goed als continu voor hen ter beschikking staan. Voor studenten die onmiddellijke nood hebben aan financiële ondersteuning om terug te kunnen reizen hebben we ook een systeem uitgewerkt. Ze zijn hierover geïnformeerd.  

We hebben geprobeerd om de voorbije week zo accuraat mogelijk en snel te communiceren naar onze studenten in het buitenland. Elk van hen kreeg ook een individueel contact toegewezen. Alle informatie die we krijgen gaat zo snel mogelijk naar de studenten. Ze weten ook dat, zolang we geen nieuwe informatie hebben of de situatie niet verandert, we ook niet communiceren. We vragen begrip door die situatie. Het contact vanuit de hogeschool verloopt in de eerste plaats met en via de student. Aarzel niet om aan uw dochter of zoon ook alle achtergrondinformatie te vragen. We willen u zeker ook te woord staan indien u dat graag wenst. Vraag dan wel best naar een contactpersoon bij uw dochter of zoon. Zo komt u meteen bij de best geïnformeerde collega terecht en hebben we ruimte om ook de andere studenten verder te helpen.  

Nogmaals dank voor jullie begrip en samenwerking in deze moeilijke tijden.  

Hartelijke groeten, 
Marc Vandewalle, Algemeen directeur UCLL 
Klaas Vansteenhuyse, Hoofd Onderwijs – en Studentenbeleid UCLL