Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

UCLL Banaba Meertalig Onderwijs krijgt excellent rapport

woensdag 23 juni

Sinds 3 jaar kunnen leraren zich aan Hogeschool UCLL specialiseren in meertalig onderwijs. Denk daarbij aan een niet-taalvak onderwijzen in het Frans, Engels of Duits (CLIL),  onthaal- en taalversterkend onderwijs aan anderstalige leerlingen geven (Nederlands als tweede taal, NT2) en vroeg vreemdetaalonderwijs (aan de slag gaan met vreemde talen in het kleuter- en lager onderwijs).

Op 17 juni 2021 ontving de bachelor-na-bachelor Meertalig Onderwijs een bijzonder positief oordeel van de NVAO, de kwaliteitsorganisatie in het hoger onderwijs. De commissie zag:

"De NVAO-commissie bekrachtigt de uniciteit van onze opleidingstrajecten Meertalig Onderwijs in Vlaanderen  en waardeert onze aanpak: we leiden studenten op om doordacht didactisch te handelen in meertalige contexten.”

Liesbeth Martens & Liesbeth Spanjers
Coördinatoren en lectoren van de banaba Meertalig Onderwijs


De visitatiecommissie was vol lof over het fantastische team dat de opleiding sinds drie jaar vorm geeft,” zegt Liesbeth Martens, coördinator en lector in de banaba Meertalig Onderwijs. “Het geeft ons een boost om de ingeslagen weg verder te zetten, onze banden met het werkveld te verstevigen en te blijven investeren in baanbrekend praktijkonderzoek."

Meertalig onderwijs is van groot maatschappelijk belang. Verschillende talen spreken is een grote troef in onze globale wereld. Het opent meer kansen op de arbeidsmarkt, en vooral: talenrijkdom is de cement tussen culturen.

Of je nu Nederlands leert als niet-thuistaal, of een vak volgt in het Engels of Frans, of al in de kleuterschool andere talen ontdekt, met elke nieuwe taal gaat er een nieuwe wereld voor je open,” stelt Liesbeth Spanjers, medecoördinator en lector in de banaba Meertalig Onderwijs. “Dat is de aantrekkingskracht - en het praktische nut - van meertalige vaardigheden in de kleuterklas, de lagere school, de secundaire school en het volwassenenonderwijs.

 “Taal  draagt het leren, het denken en het communiceren,” voegt Liesbeth Martens toe. “Dit excellente rapport bevestigt de relevantie van excellent taalonderwijs voor iedere kind, iedere jongere en iedere volwassene. Bovendien bekrachtigt de NVAO-commissie de uniciteit van onze opleidingstrajecten Meertalig Onderwijs in Vlaanderen en waardeert onze aanpak: we leiden studenten op om doordacht didactisch te handelen in meertalige contexten.”

Hogeschool UCLL, campus Heverlee heeft tal van keuzetrajecten voor afgestudeerde leraren en ervaren leraren om zich te professionaliseren inzake meertaligheid:

Trajectoptie 1: Banaba Meertaling Onderwijs (60 SP, één jaar)

Vanuit een gemeenschappelijke basis krijg je inzicht in het brede veld van meertalig onderwijs, terwijl je je daarnaast tijdens deze banaba Meertalig Onderwijs specialiseert in een van deze trajecten:

  1. Content and language integrated learning (CLIL): onderwijs een niet-taalvak in het Frans, Engels of Duits.
  2. Nederlands als tweede taal (NT2): geef onthaal- en taalversterkend onderwijs aan anderstalige leerlingen.
  3. Vroeg vreemdetaalonderwijs: ga aan de slag met vreemde talen in het kleuter- en lager onderwijs.


Trajectoptie 2: NT2 - Nederlands als tweede taal (45 SP)

Ben je leraar in het kleuter-, lager of secundair onderwijs? Dan kan je een extra onderwijsbevoegdheid NT2 behalen. Hiermee kan je het Nederlands van anderstalige kinderen of jongeren (OKAN-klas) versterken, of van anderstalige volwassenen voor wie het Nederlands een struikelblok is. Het basisstudietraject omvat 45 studiepunten, in één jaar of meer. Wie afstudeerde als leraar Nederlands krijgt bijkomende vrijstellingen. Je kan deze extra onderwijsbevoegdheid ook behalen via de banaba meertalig onderwijs, keuzetraject NT2.


Trajectoptie 3: Postgraduaat CLIL - Content and Language Integrated Learning (24 SP)

Ben je naast je onderwijsvak ook gepassioneerd door Frans, Engels of Duits? Dan kan je een niet-taalvak zoals wiskunde, muzikale opvoeding, geschiedenis… onderwijzen in één van deze talen. In Vlaanderen kan dit in het secundair onderwijs. In Wallonië of in het buitenland kan dit ook in het kleuter- en lager onderwijs. Daar heet het immersieonderwijs. Lees meer…


Trajectoptie 4: Smaakmakers (nascholing voor leerkrachten, woensdagnamiddag en -avond)


Interesse? Lees veel meer op www.ucll.be/meertaligheid