Van bachelor naar master | UCLL

Eenmaal je een professionele bachelor behaald hebt, kan je eventueel verder studeren aan de universiteit. Universiteiten voorzien voor heel wat bachelors schakelprogramma’s van 60 à 90 studiepunten die nadien toegang verlenen tot masters uit hetzelfde studiedomein. Soms zijn er geen schakelprogramma’s voorzien maar kan je wel een verkorte academische bachelor van ong. 120 studiepunten volgen. Informatie over deze trajecten vind je bij de universiteiten.