Voorbereidingsjaar (IVAN) | UCLL

IVAN biedt naast academisch Nederlands ook Nederlandse vaktaal en instructietaal aan om zo je slaagkansen te verhogen. Het is een uniek traject dat geleidelijk aan omhoogklimt op de onderwijsladder en zo stapsgewijs naar een carrière in het hoger onderwijs leidt.

Wij bieden domeinvakken van studierichtingen aan waar de kans op werk achteraf hoog is: accountancy, IT, wetenschappen, ... naast basisvakken als wiskunde en excel.

UCLL biedt een professionele en persoonlijke begeleiding tijdens het volledige traject.

Het voorbereidingsjaar start in september en eindigt eind juni/augustus. De opleiding is voltijds en vindt plaats in Leuven. 

Voor meer info, neem gerust contact op met de coördinator: bie.strypens@ucll.be

Wat?

IVAN - intensief voorbereidingsjaar voor hoger opgeleide anderstalige nieuwkomers

 • Wil je een diploma hoger onderwijs?
 • Wil je snel werk vinden op hoger onderwijsniveau? 
 • Ken je nog niet voldoende Nederlands om te studeren in het hoger onderwijs of te werken op je niveau?

dan is het voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen iets voor jou!

IVAN is een unieke opleiding om je voor te bereiden op hoger onderwijs in het Nederlands, in domeinen Bedrijfsmanagement: accountancy, logistiek, ... of Technologie: informatica, elektromechanica, ... Wetenschappen: biotechnologie, chemie, ...  of andere

IVAN  duurt één academiejaar en je krijgt voltijds  les. Je volgt Nederlands en krijgt ook andere vakken in het Nederlands.

Het voorbereidingsjaar start in september en eindigt eind juni/augustus. Deze voltijdse opleiding vindt plaats in Leuven.

Als je niveau van Nederlands hoog genoeg is, en je hebt een vooropleiding in een van bovenstaande richtingen, dan kan je ook starten in februari als je slaagt voor de instaptest Nederlands B2 en algemene kennis. 

Voor wie?

Je kan het voorbereidingsjaar volgen als je minstens je diploma secundair onderwijs buiten Vlaanderen gehaald hebt, je een goede basiskennis Nederlands hebt (minimum startniveau 3 van het ILT) en je graag wil studeren in het Nederlandstalig hoger onderwijs op graduaats- bachelor- of masterniveau.

Daarnaast moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden, een geldige verblijfsvergunning hebben en slagen voor de instaptesten van het voorbereidingsjaar.

Heb je al een diploma en heb je eventueel al gewerkt binnen één van de domeinen, dan kan je in semester 2 ook een stage lopen als je een hoog niveau Nederlands hebt minimum startniveau B2 ILT.

Toelatingsvoorwaarden

 • je bent 18 jaar of ouder
 •  je verblijft wettig in België
 •  je hebt een bewijs van minstens secundair onderwijs 
 • je hebt al een goede basiskennis Nederlands en slaagt voor de instaptesten:
  • minstens startniveau 3 van het ILT
  • minstens wiskunde B-niveau voor sommige keuzedomeinen
 • je hebt een basiskennis Frans of Engels
 •  je bent gemotiveerd  en ambitieus
 •  je kan elke dag naar de les komen, in semester 2 soms ook 's avonds
 •  je hebt voldoende tijd om thuis te studeren
 • je nam deel aan een infosessie IVAN

Wat na het voorbereidingsjaar?

Na het voorbereidingsjaar kan je verder studeren in het hoger onderwijs als je minimum voor niveau 4 ILT slaagt.

Tijdens het voorbereidingsjaar bereiden we je voor op een graduaat, een bachelor of master. Op elk niveau kan je een diploma HO behalen, afhankelijk van het NT2 niveau dat je tijdens IVAN behaalt. 

In sommige  domeinen kan je na IVAN verder studeren met financiële steun van VDAB.

Het voorbereidingsjaar bestaat uit verschillende vakken. Als je slaagt voor een vak, dan krijg je een officieel bewijs: certificaat of creditbewijs. Sommige vakken moet je daarom niet meer opnieuw doen als je verder studeert in het hoger onderwijs.

Heb je al een diploma in een van de domeinen, heb je al gewerkt en is je niveau NT2 minimum B1+, dan kunnen wij ook een (taal)stage op maat zoeken in semester 2.

Na het voorbereidingsjaar kan je verder studeren in het hoger onderwijs, of kiezen om te gaan werken op je diplomaniveau. Wij adviseren je daarbij.

Infosessie en inschrijving Leuven

stap 1 - infosessie en aanmelding


Heb je interesse? Schrijf je dan in voor één van de digitale infosessies: 26 april of 23 juni vanaf 14:00u. 

Schrijf je in via  bie.strypens@ucll.be en je ontvangt een uitnodiging. 

Na de infosessie krijg je een aanmeldingsformulier voor de instaptesten.
 

stap 2 – de instaptesten

Na de aanmelding word je uitgenodigd voor de instaptesten en een motivatiegesprek eind augustus/begin september.

stap 3 – de inschrijving 

Als je slaagt voor de instaptesten en voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden, dan kan je starten met het voorbereidingsjaar.

Meer informatie? Mail naar bie.strypens@ucll.be

 

Lees de folder (Nederlands)

Read the flyer in English