Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool | UCLL

Kleuters in 't rood

Als een kind echt niet mee lijkt te kunnen in de klas of regelmatig de klaswerking verstoort, kan dat veel energie vragen. Leerkrachten zoeken snel een oplossing voor het probleem dat ze ervaren. Ze proberen verschillende dingen uit… maar als het resultaat uitblijft, vragen ze zich af wat er aan de hand is. Die kleine triggers maken veel leerkrachten onzeker: waarom zie ik niet waar het juist vastloopt?  Wat kan ik voor dit kind nu best doen? In de realiteit is het werken met zorgkleuters een zoekproces dat  je best samen aanpakt, leerkracht én zorgleerkracht, met kind én ouders als partner. Het is de uitdaging om tot ‘gedeelde zorg’ te komen.

Waar begin je als het fout loopt?

Inhoud van de opleiding

Handelingsgericht werken, kansrijk zorgbeleid, zorgbrede basis, brede beeldvorming vanuit de noden van het kind, ervaringsgerichte basishouding. In deze opleiding bekijken we wat deze begrippen concreet betekenen in jouw klas en in jouw school. Je krijgt concrete tools om de noden in een kleuterklas te scannen, om je beeld van een zorgkleuter aan te scherpen en eventueel bij te sturen, om met ouders in communicatie te gaan over de zorgen rond hun kind, of om de stem van de kleuter te beluisteren… om samen te zien waar mogelijkheden liggen in de klas voor jou als leerkracht, maar ook grenzen. Door uitwisseling van ervaringen uit de verschillende scholen ontstaan antwoorden, maar ook weer nieuwe vragen. Zo groeit niet enkel jouw visie over wat jij belangrijk vindt, maar ook hoe jij dat in jouw klas of school kan waarmaken.

Voor wie?

Werk je als leraar of zorgbegeleider in het kleuteronderwijs of wil je op termijn die richting uitgaan ?  Kan je kinderen goed begrijpen ?  Denk je vanuit het totale kind en de context ?  Kan je de klas op hun noden afstemmen ?  Lukt het om collega's mee te nemen en te begeleiden ?  Ben je je bewust van de ervaringsgerichte visie op zorg ?  Als je verder wil groeien in ervaringsgerichte zorg is dit een aanrader.

Het postgraduaat duurt 2 jaar, telt 21 studiepunten en bevat volgende opleidingsonderdelen:

 • Zorgbreed en kansrijk onderwijs (input + ateliers – 10 studiepunten)
 • Werken aan eigen professionalisering (4 studiepunten)
 • Beeldvorming en werkplan voor kleuters 1 (4 studiepunten)
 • Beeldvorming en werkplan voor kleuters 2A (3 studiepunten)

Meer inhoudelijke informatie vind je hier

Wat zeggen studenten?

 • Je leert van en door elkaar. Je krijgt handige tools om te gebruiken in de praktijk om kleuters nog grondiger te observeren en beter te leren kennen.
 • De inhoud zou elke kleuterjuf na 5 of 10 jaar ervaring wel eens even mogen horen lijkt me... en daar bovenop gegeven met enthousiasme en professionaliteit, wat het eenvoudig maakt om uit je comfortzone te stappen en daardoor echt te kunnen leren!
 • Door de opleiding krijg je weer volop groeikansen, nieuwe inzichten om je visie bij te stellen en de gelegenheid om je leerkrachtenstijl verder te ontwikkelen.
 • Het maken van een handelingsplan voor mijn zorgkleuter… en het besef dat door ondernomen acties het een heel ander kind is geworden, open en opgewekt.  
 • Sterker in je schoenen staan. Op een andere manier naar jezelf en zorg op school kijken!!
 • Met deze opleiding kan je de schooljungle aan!

Praktische info

 • Het postgraduaat is een tweejarige opleiding. Deze start om de twee jaar. De eerstvolgende start is september 2024.
 • De kostprijs bedraagt 12,10 EUR per studiepunt + 253,60 EUR vast bedrag per academiejaar.

Over jouw docent

Ilse Aerden heeft veel ervaring mogen opdoen als wetenschappelijk medewerker bij het Centrum Ervaringsgericht Onderwijs in de projecten ‘Zorgverbreding’ en ‘Gelijke Onderwijskansen’. Ze is hierbij zelf mee met leerkrachten in kleuterklassen aan de slag gegaan om kinderen op te volgen. Ze kwam in contact met diverse scholen en leerkrachten, elk met hun krachten, uitdagingen en vragen. Ook bij UCLL grijpt ze kansen om zelf te blijven leren, zowel via de opleiding zelf als via praktijkgerichte onderzoeksprojecten waar ze aan meewerkt. Al deze ervaringen wil ze graag delen. Ze gelooft sterk in trajectmatig met een groep leerkrachten op pad gaan. Samen nadenken over de kracht van de job als kleuterleerkracht en de uitdaging om voor elk kind waarvoor je verantwoordelijk bent, de gepaste ondersteuning te bieden.  

ilse.aerden@ucll.be

Campus Diepenbeek

In Diepenbeek hebben we een gloednieuwe campus gebouwd waar studenten en docenten samenwerken, leren en leven. Je beschikt er over een uitgebreide mediatheek met didactisch materiaal, moderne leslokalen, open leercentra en werkruimtes, sportmogelijkheden, een restaurant ...

Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype