Kleuters in 't rood

Als een kind echt niet mee lijkt te kunnen in de klas of regelmatig de klaswerking verstoort, kan dat veel energie vragen.  Leerkrachten willen vaak snel een oplossing voor het probleem dat ze ervaren.  Ze proberen verschillende dingen uit ..., maar als het resultaat uitblijft, vragen ze zich af wat er aan de hand is.  Die kleine triggers maken veel leerkrachten onzeker: waarom zie ik niet waar het juist vastloopt ?  Wat kan ik voor dit kind nu best doen ?  In de realiteit is het werken met zorgkleuters een zoekproces dat tijd vraagt.  Er zijn geen kant- en klare oplossingen.

Inhoud van de opleiding

In dit postgraduaat ontwikkel je de nodige inzichten rond zorgbegeleiding in de kleuterschool.  Zowel op niveau van het kind, de leraar en de school.  Het programma omvat 4 thema's: de leraar en de zorgleraar (een gedeelde zorg), basiszorg optimaliseren voor de hele klas, breed en inlevend observeren van risicokleuters en kleuters met specifieke ondersteuningsvragen begrijpen en begeleiden.  Je kan tijdens de lessen rekenen op een ervaringsdeskundige begeleiding.

Voor wie?

Werk je als leraar of zorgbegeleider in het kleuteronderwijs of wil je op termijn die richting uitgaan ?  Kan je kinderen goed begrijpen ?  Denk je vanuit het totale kind en de context ?  Kan je de klas op hun noden afstemmen ?  Lukt het om collega's mee te nemen en te begeleiden ?  Ben je je bewust van de ervaringsgerichte visie op zorg ?  Als je verder wil groeien in ervaringsgerichte zorg is dit een aanrader.

Het postgraduaat telt 20 studiepunten en bevat volgende opleidingsonderdelen:

  • Handelingsgericht werken - 6 studiepunten
  • Beelden - 6 studiepunten
  • HGW op individueel niveau - 4 studiepunten
  • Reflectie, zelfsturing en engagement - 4 studiepunten

Meer inhoudelijke informatie vind je hier

Praktische info

  • Het postgraduaat start om de twee jaar, eerstvolgende start is september 2022.
  • De lessen vinden telkens plaats op woensdagnamiddag (14.00 tot 17.00 uur)  of woensdagavond (18.30 tot 21.30 uur) en 1 donderdag (11 lessen per jaar).
  • De kostprijs bedraagt € 11,90  per studiepunt +€ 247,90  vast bedrag per jaar (tarieven acdj. 2021-2022).

Campus Diepenbeek

Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype