Postgraduaat Spoedgevallenzorg, iets voor jou?

Postgraduaat Spoedgevallenzorg

Wat?

Omgang met acute of kritiek zieke patiënten betekent open staan voor klinische uitdagingen waarbij het uiterste van je gevraagd wordt qua kennis, proactief redeneren en snel en accuraat handelen. Dit vereist dan ook een doorgedreven, specialistische opleiding en training. Met dit postgraduaat trachten we de brug te vormen tussen de verwachte basiskennis en vaardigheden voor de stabiele patiënt en de  bijzondere kennis, skills en vaardigheden die vereist zijn om veilig en accuraat te kunnen functioneren op een hoog-complexe intensieve zorgen afdeling. Theorie, praktijkvaardigheden en simulatie/casuïstiek zijn onherroepelijk verbonden aan dit basistraject voor verpleegkundigen, tewerkgesteld op een dienst Intensieve Zorgen. 

Wie?

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige.  (bachelor of master = specifieke instroom) EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over 'eerder verworven kwalificaties'  op basis van andere vervolgopleidingen

Modules

Benadering van patiënten met acute respiratoire/ventilatoire problematiek (vaste module)
Openvouwen
Benadering van patiënten met acute cardiale/hemodynamische problematiek (vaste module)
Openvouwen
Beleid in bijzondere patiëntenpopulaties op spoedgevallen (vaste module)
Openvouwen
Acute geneeskunde en spoedgevallenzorg (vaste module)
Openvouwen

Campus Gasthuisberg

Praktisch?

Wanneer?

Kort samengevat, heb je om de twee weken les.   
Nieuwe verpleegkundigen op spoedgevallen zijn vooral gebaat bij algemene kennis op spoedgevallen en rond de verschillende patiëntencategorieën. Deze worden in twee aparte modules voor spoedgevallen georganiseerd. Dit postgraduaat laat je toe om te starten maar zet nog niet volop in op prehospitale zorg vermits dit extra vereisten (ook wettelijk) stelt. De prehospitale opleiding volgt op deze modules en wordt momenteel nog steeds aangeboden door het UZ Leuven.

Meer info?

Neem contact op met coördinator johan.asnong@ucll.be

Kostprijs?

400 euro per module

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof. 
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

(erkenningsnummer ODB-1001811)

Bijzondere beroepstitel!

Wens je een Bijzondere Beroepstitel "verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve en spoedgevallenzorg" aan te vragen, dan kan je in dit modulair systeem ook je programma verder uitrollen met 30 studiepunten klinisch onderwijs, aanvullende leerinhouden of eigen keuzes tot 60 studiepunten:

  • Benadering van patiënten met een acute respiratoire/ventilatoire problematiek (5SP)
  • Benadering van patiënten met een acute cardiale/hemodynamische problematiek (5SP)
  • Benadering van patiënten met een acute neurologische/neurchirurgische problematiek (5SP)
  • Benadering van patiënten met een ernstige interne of gastro-intestinale problematiek (5SP)
  • Acute geneeskunde en spoedgevallenzorg (5SP)
  • Klinisch onderwijs I (10SP)
  • Klinisch onderwijs II (10SP)
  • Klinisch onderwijs III (10SP)
  • Vrij te kiezen module (5SP)

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging. 

Spoedgevallenzorg, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag