Overslaan en naar de inhoud gaan

VODO

vodo_itech.png

VODO @UCLL betekent dat onderzoek, dienstverlening en onderwijs onlosmakelijk verbonden zijn en elkaar voeden, ondersteunen, inspireren en versterken.

VODO @UCLL betekent streven naar permanente innovatie van het praktijkgericht onderzoek, de dienstverlening en de onderwijspraktijk en dit in nauwe relatie tot en samenwerking met het werkveld en de kennisinstellingen. Studenten worden via bachelorproeven en stageopdrachten actief betrokken bij onderzoeksprojecten en dienstverleningsopdrachten en de resultaten hiervan worden vertaald naar de opleidingen.

Als expertisecel Business Innovation  zijn we gekoppeld aan de  bacheloropleidingen Bedrijfsmanagement en Office Management  in de groep Manangement en Technologie van de UC Leuven-Limburg.

Het betrekken van studenten in onderzoek kan op verschillende manieren:

  • Via bachelorproeven:  Elke derdejaarsstudent werkt samen met andere studenten een praktijkgerichte bachelorproef (eindwerk) uit aan het einde van hun opleiding. Het accent van de bachelorproef ligt niet enkel op het uitvoeren van een literatuurstudie en expertenconsulten, maar zeker ook op het ontwikkelen van een product met aanbevelingen, liefst met een meerwaarde voor het werkveld.  Heeft u een idee voor een bachelorproef met een meerwaarde voor uw organisatie? Neem contact op met jose.tummers@ucll.be
  • Via stageopdrachten: Door middel van speficieke stageopdrachten verzamelen studenten data dat relevant is voor lopend onderzoek.
  • Via opleidingsonderdelen zoals evidence based practice waarbij studenten literatuur opzoeken rond maatschappelijke uitdagingen