Overslaan en naar de inhoud gaan

Business Innovation

U bent hier

Marketingcommunicatie

afbeelding_marketing.png   Wij verlenen marketing- en communicatieadvies zowel op strategisch (waardepropositie en positionering uitwerken) als tactisch niveau (marketing- en/of communicatieplan opstellen). Organisaties die kampen met uitdagingen, zoals de optimalisatie van de klantencontacten, verkoop en online of digitale communicatie kunnen bij ons terecht.  Onze onderzoeksexpertise situeert zich in de volgende domeinen: e-marketing en omni-channel marketing waarbij traditionele en digitale kanalen naadloos geïntegreerd worden in de verschillende fasen van de customer journey, sensoriële marketing als instrument om via positieve winkelervaringen aan klantenbinding te doen, en in-store communicatie om maximaal in te spelen op de definitieve aankoopbeslissing in de winkel.

 

Overzicht projecten

Zintuigelijke marketing als competitief voordeel voor de lokale handelszaak

Type project: PWO
Periode: September 2015 - September 2017
Contact: kim.janssens@ucll.be

In deze moeiijke tijden voor de horecazaken (oa crisis, rookverbod, witte kassa) beschikken zij niet altijd over de middelen (know-how, tijd) om zich voldoende van de concurrentie te (kunnen) differentiëren.  Handelaars kunnen zich echter wel onderscheiden door te zorgen voor een toegevoegde waarde via een positieve klantervaring, waarbij het naast aanbieden van producten en/of diensten om sfeer en beleving draait.

Een antwoord kan gevonden worden in het inzetten van sensoriële marketinginstrumenten: zintuigelijke marketing speelt in op het prikkelen van de zintuigen om een bepaalde waarde en beleving bij de consument te creëren en op die manier het (koop)gedrag te beïnvloeden. Met dit project gaan we via experimenteel onderzoek na wat de impact is van geurmarketing op de klantbeleving, het persoonlijk welbevinden van de klant en op de omzetcijfers van Leuvense horecazaken.  

De focus ligt op geurmarketing omdat geur de meest invloedrijkste factor blijkt in een koopomgeving. 

In welke mate zijn investeringen in actiedragende, in store displays, rendabel in de non food detailhandel?

Type project: PWO
Periode: September 2014 - September 2016
Contact: kim.janssens@ucll.be

In België wordt gemiddeld 21% van het communicatiebudget van adverteerders besteed aan instore-communicatie, waarvan het grootste aandeel gaat naar displays. Zowel detailhandelaars, adverteerders, merkfabrikanten als leveranciers van displays wensen – gezien de stijgende druk op marketingbudgetten – de Return on Investment (ROI) van displays te kennen.

Gezien het effect van displays vaak onbekend is, gaan we in voorliggend PWO-project na wat de impact is van actiedragende in-store displays (ISD’s) in de non-food detailhandel. Dit doen we door middel van een testcase, gevolgd door drie veldexperimenten in winkelketens uit verschillende branches, waarbinnen telkens een actiedragende ISD van één merkfabrikant wordt getest.

Op basis van gegevens voor, tijdens en na het veldexperiment wordt de ROI van de ISD’s berekend en worden mogelijke benchmarks bepaald.

Bekijk project 

DE ZELFSTANDIGE KLEDINGZAAK/SCHOENWINKEL VAN DE TOEKOMST

Type project: PWO 
Periode: 2013 - 2015

De detailhandel in de handelskern staat voor belangrijke uitdagingen (socio-demografische ontwikkelingen, gewijzigd consumentengedrag, opkomst van e-shops, vestiging van grotere ketens in de rand, etc.). Gegeven het maatschappelijk belang van de kern en de economische impact van de sector (onder andere in termen van werkgelegenheid), is ondersteuning van de detailhandelaar in de kern van belang voor verschillende actoren.

In dit project ontwikkelen we een toolkit voor Limburgse zelfstandigen van een kledingszaak of schoenenwinkel. Dit doen we aan de hand van expert-interviews, consumentenbevraging, focusgroepen, etc. De ontwikkelde toolkit bestaat uit concrete actiefiches waarmee de zelfstandigen in de kleding- en schoenensector aan de slag kunnen gaan om hun plaats in de markt te behouden en/of versterken.

BEKIJK PROJECT