Overslaan en naar de inhoud gaan

Dienstverlening op maat

U bent hier

TOOL: Training, Opleiden, Ontwikkelen en Leren

UC Leuven-Limburg  heeft als hogeschool veel kennis en ervaring over leren en ontwikkelen, niet alleen in een onderwijscontext, maar ook voor volwassenen in een werkomgeving. Deze know-how bundelen we in TOOL (Training, Opleiden, Ontwikkelen en Leren) en stellen we ter beschikking van bedrijven en organisaties onder diverse vormen.

 

         

Coachen en begeleiden in leerprocessen

Naast maatopleidingen en werkplekleermethodieken, ontwikkelde TOOL een eigen aanpak voor 'Leren op de werkvloer' die in talloze projecten reeds succes boekte.

BLITS (Begeleid Leren in TeamS)

BLITS staat voor Begeleid Leren in TeamS. Om van een team een bijzonder effectieve leeromgeving te maken, creëren we een context waarin medewerkers van een organisatie of bedrijf kennis creëren en delen.

De Blits-aanpak

De BLITS-aanpak draagt aanwezige kennis met hoog rendement over en zorgt voor een kruisbestuiving die een innoverend proces op gang brengt. Het leren gebeurt in een zorgvuldig samengestelde werkgroep, waarin de deelnemers samen een bestaand probleem op de werkvloer aanpakken onder begeleiding van een facilitator, en alzo een leerproces doorlopen.

De facilitator

De facilitator kan een externe consultant of een interne medewerker zijn, of ze kunnen werken in duo. De facilitator is niet de ultieme kennisdeskundige over het gekozen onderwerp, maar wel de animator van het groepsgebeuren. Hij/zij ondersteunt het vinden, opbouwen, overdragen en delen van kennis.

Kortom: de facilitator zorgt ervoor dat de deelnemers leren terwijl ze werken aan de oplossing van hun probleem. Klassieke opleidingen (waarvan het rendement vaak laag is) worden dus vervangen door leerteams, waarin kennis onder begeleiding samengebracht, gedeeld en ontwikkeld wordt. Tevens is er aandacht om het geleerde door te geven en het leerrendement te meten.

Voorbeelden van leerthema’s via de BLITS-aanpak

Enkele voorbeelden van leerthema’s via de BLITS-aanpak:

 • Hoe motiverende functioneringsgesprekken voeren?
 • Wat kunnen we doen voor meer milieuzorg & energiebesparing op de werkvloer?
 •  Een (regelmatig terugkerend) onderhoudsprobleem aan de lijn oplossen 
 • In team werken (op weg naar zelforganiserende teams)
 • Rendementsverbetering
 • Kwaliteitszorg laten leven
 • Grafieken maken die ons personeel begrijpt
 • Zelf goede instructiefiches maken
 • Een (her)organisatie van het magazijn
 • Communicatie tussen verschillende diensten/groepen
 • Management: een visie/strategie vertalen naar operationele acties
 • ...

Kwalitatieve en efficiënte leeracties

De kwalitatieve en efficiënte leeracties kunnen via de BLITS-aanpak opgezet worden:

 • zowel in kleine als grote organisaties, ook al bestaat er nog geen leercultuur en kan je niet van leerrijke omgevingen spreken
 • voor alle medewerkers, in het bijzonder laag- en kortgeschoolden, omdat zij vaak uit de opleidingsboot vallen

Het BLITS-scenario

Het BLITS-scenario is een laagdrempelige website die via een logische structuur tools en achtergrondinformatie geeft, maar vooral ook via cases en voorbeelden aan leerbegeleiders, trainers/opleiders de mogelijkheid biedt om dit nieuwe leerproces op te zetten.
Je vindt er ook een volledige handleiding voor facilitatoren.

Samengevat

BLITS is: interactief kennis verzamelen, opbouwen en delen met collega’s. BLITS helpt je om medewerkers samen te brengen om op een dynamische manier een probleem of uitdaging al lerend aan te pakken.

Lees meer over deze nieuwe opleidingsvorm met hoog leerrendement

Competenties en talentmanagement

UCLL kan uw bedrijf of organisatie helpen met:

 • functie- en competentieprofielen
 • individuele of groepsopleidingsplannen
 • talentaanpak
 • begeleiding van leerprocessen, werkplekleren en peterschap
 • evalueren van de effectiviteit van opleidingen conform de kwaliteitsnormen
 • instructiefiches, manuals als kennisborging en leermiddel voor operatoren en technici

TOOL werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en participeert in nationale netwerken (sectorale fondsen als Co-Valent, IPV, FvB, ...) en Europese projecten.

Verbeterteams en rendementsprojecten (TPM)

UCLL heeft al vele jaren een bijzondere aanpak op het gebied van Total Productive Manufacturing (TPM) en verbetertrajecten op de werkvloer.

Talloze 5S en SMED-projecten uitgewerkt door een intern team onder leiding van een TPM-expert, kwamen tot bijzondere successen en vooral tot een goede borging in het bedrijf.
Voor productiemedewerkers en operatoren werden trajecten in autonoom onderhoud uitgewerkt en begeleid.
Daarnaast werden OEE-metingen uitgevoerd en Kaizens opgezet om rendementen en efficiënte/effectiviteit te verbeteren.

Voorbeelden:
Nikita, Cloëtta, Sodiko, Konings, Tropicana, Vaco, Star Meal, Natra All Crump, Iko Sales, Belgian Icecream Group, Puratos, Danone, Alpro, Coca Cola, Taura, ...

Project LIFT: Learning in Facilitated Teams (ESF)

Project in het kader van ESF Transnationaal 2, oproep 357, nr. 6274

         

Partners:

 • UCLL (expertisecel Education for the Future en O&D Centraal),
 • Artevelde Hogeschool (TACOO),
 • VOV,
 • Dobre Kadry (Wroclaw Polen)

Duur: 01/04/2017 – 31/12/2019

LIFT vertrekt van dezelfde basis als het vroegere BLITS-project, een leermethodiek die haar succes in vele projecten reeds bewezen heeft (www.blits-teamleren.be). Life Long Learning maakt vandaag deel uit van elke menselijke loopbaan. De wereld en onze werkomgeving in het bijzonder veranderen in een razend tempo, en vereisen steeds weer nieuwe competenties. De nood aan efficiënte en effectieve aanpakken om deze kennis te delen en klaar te staan voor de golf aan innovaties en veranderingen is groot.

In het LIFT-project willen we de BLITS-leeraanpak verfijnen en beter omkaderen. Van een efficiënte leermethodiek willen we groeien naar een instrument dat teams in organisaties en bedrijven sensibiliseert en klaarmaakt voor innovatie en verandering, een tool die vanuit een leerbekommernis vragen en problemen aanpakt, en bottom up én duurzaam oplost. Op deze wijze kan LIFT van een bewezen leeraanpak met grote borgingsgarantie uitgroeien tot een in een organisatie breed toe te passen instrument, dat als in een automatische reflex in allerlei contexten kan worden aangewend. Een tool die in het bijzonder nuttig kan zijn in het streven naar werkbaar werk, met een focus op 50+ en kan ingebouwd worden in bv jobcrafting. Onze partners, resp. Dobre Kadry en Artevelde Hogeschool brengen hier de nodige expertise in.

LIFT zal gedurende 1,5 jaar worden uitgewerkt door een aantal experten, en uitgetest worden in bedrijven en organisaties. Bij validering van de eindtool (een verder uitgewerkte web-applicatie en facilitatortraining) in juni 2019, volgt nog een half jaar intensieve disseminatie.

Contactpersonen:

 • Vlaamse projectcoördinatie:
 • Experten:
  • Hilde Geuens, Herman Van Esbroeck (UCLL), Stefan Delen
  • Luk Indesteege (extern)
  • Vicky Cauwels, Sofie Vastmans (Artvelde Hogeschool)
  • Joris Vandersteene (VOV)
  • Dobre Kadry (Polen) dr. Dorota Kwiatkowska (projectleiding)
  • dr. Ursula Zaluska, Sywie Wrona, Jakub Smalec, Monika Hajdas en Piotr Ciotucha (Wroclaw Universiteit)
  • Agnieszka en dr. Bolek Rajman (tolken), Zeneta Jaworska (administratie)

Budget: totaal 280000€, UCLL 177000€, 100% gefiancierd door ESF Transnationaal en het Vlaams Co-Financieringsfonds