Overslaan en naar de inhoud gaan

Dienstverlening op maat

U bent hier

Een uitdagende verandering van je klaspraktijk aanpakken, doe je best niet alleen, maar beter in team.

Onze teamgerichte navormingen organiseren we op maat van jouw school. Samen gaan we op zoek naar een passend antwoord op de leervragen en onderwijsuitdagingen van je school.

Contacteer ons om concrete inhoudelijke afspraken te maken en een offerte te ontvangen!

Hieronder vind je alvast enkele inspirerende voorbeelden.

 

BEKIJK HIER ALLE THEMA’S: https://events.ucll.be/content/teamgerichte-opleidingen

 

THEMA VAKDIDACTIEK

• Vakken onderwijzen in een andere taal (CLIL)

• Muzische vorming

• STEM-didactiek

• Vakgroepwerking

• Outdoor learning

 

THEMA PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH HANDELEN

• competenties van de 21ste eeuw

• Onderzoekende school: praktijkonderzoek voor leraren

• Creatieve werkvormen

• Binnenklasdifferentiatie

• Breed evalueren

 

THEMA SOCIALE VAARDIGHEDEN

• Conflicthantering

• Geweldloze communicatie

• Storend gedrag positief ombuigen

• Ouderbetrokkenheid op school

 

THEMA KLAAR VOOR HET M-DECREET

• Dyscalculie

• Op weg naar inclusief onderwijs

• Growth-fixed mindset

 

THEMA ZELFZORG EN ZELFONTPLOOIING

• Collegiale consultatie

• Loopbaan- en persoonlijkheidsontwikkeling op basis van talent en passie

• Begeleid leren in teams (BLITS)

• Klasmanagement

• Samen sterk met co-teaching

 

THEMA ZORG OP SCHOOL

• Aandacht voorbij verstrooidheidscurve

• Omgaan met faalangst

• Omgaan met verlies op school