Overslaan en naar de inhoud gaan

Titel: Gezondheids & Welzijns – wijs: een integrale aanpak van health literacy
Type project: Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO)
Projectduur: sep 2016 – sep 2018
Contactpersoon: evi.lemmens@ucll.be
Onderzoekers: Pieter.vaes@ucll.be, Evy.meys@ucll.be
 
Mensen die beroep doen op hulpverlening worden vaak geconfronteerd met moeilijk toegankelijke en weinig begrijpbare informatie. Via dit PWO wordt op basis van literatuurstudie en focusgroepen nagegaan aan welke kenmerken hulpverleningsorganisaties moeten voldoen om toegankelijker en beter ‘leesbaar’ te worden voor gebruikers (i.e. health literated) . Bovendien wordt een toolkit ontwikkeld waarmee hulpverleningsorganisaties aan de slag kunnen om hun eigen werking te evalueren en verbeteren op vlak van health literacy (van beleid tot één-op-één interacties). Via betrokkenheid van hulpverleningsorganisaties bij ontwerp van de toolkit en het valorisatieplan wordt een duurzame implementatie beoogd.