Overslaan en naar de inhoud gaan

Active Ageing

U bent hier

Een overzicht van enkele realisaties:

Dementielab

Reflectietool

De reflectietool helpt zorgverleners om samen als team oplossingen te vinden voor werkzorgen, dingen waar ze dagelijks tegen aan lopen.

Via verschillende initiatieven zoals aanbod in opleiding, borchure, toelichting op studiedagen werd de tool bekend gemaakt.

Ondertussen volgende meer dan 100 zorgverleners een workshop reflectietool en volgende een 30tal mensen de train the trainer van de reflectietool. 

Reminiscentieboxen

De reminiscentieboxen werden verspreid in het Limburgse ouderzorglandschap via een zelfsturend doorschuifsysteem.

Zorgorganisaties ontvangen een box voor een 6 tal weken. Ze vullen deze box verder aan en zorgen voor de overdracht van de box naar een andere organisatie. Door dit doorschuifsysteem ontvangen ze elke 3 maanden een nieuwe reminiscentiebox om aan prettig te herinneren met personen met dementie.

Een 30tal organisaties nemen deel aan dit traject. 

Verrijkte omgeving

In het traject verrijkte omgeving worden zorgverleners ondersteund in het ontwikkelen van een prikkelende omgeving voor personen met dementie.

Ze werken een concreet voorstel uit rekening houdend met de visie van de organisatie, het beschikbare budget, de voorschriften o.a. rond brandveiligheid etc.

Bijkomend wordt vanuit de methodiek projectmatig werken handvaten aangereikt om met een krachtig verhaal naar het beleid te gaan met als doel hen overtuigen om het voorstel te steunen. 

Dementia Care Mapping

Geprikkeld door dementie

 Geprikkeld door dementie is een ervaringsgerichte module van één dag waarbij deelnemers aan de lijve ondervinden hoe het is om zorg te ervaren en te geven.

In 10 stations ervaren deelnemers specifieke zorgtaken zoals eten geven, aanbieden van prikkels etc.

Deze module werd gevolgd door meer dan 200 personen. 

De Schoolstraat

‘De Schoolstraat’ is een unieke leerervaring voor medewerkers die zorg dragen voor personen met dementie.

De deelnemers doorlopen een programma van twee dagen in een nagebootste woning waarbij ze vanuit verschillende perspectieven kleinschaligheid BELEVEN.

Tegelijkertijd draagt de simulatie bij tot teambuilding. Deze ervaring zet hen aan het denken:

  • Hoe wil ik zorg in mijn organisatie organiseren?
  • Hoe kan ik mijn cliënt leren kennen?
  • Hoe kan ik tegemoet komen aan de behoeften van cliënten?

De methodiek van ‘De Schoolstraat’ is ontwikkeld door Cerein en Theater en Spel in Nederland en door de UC Leuven Limburg expertisecel Active Ageing aangepast aan de Vlaamse zorgsector.

Heel concreet

Twee teams van tien personen worden verdeeld over twee gesimuleerde woningen. De teams worden deskundig begeleid door trainers en acteurs.

De teams doorlopen een parallel programma met afwisselend praktijk, kennis, verdieping en reflectie.

In een praktijkmoment leven deelnemers zich afwisselend in in een bepaalde rol (cliënt, zorgkundige, vrijwilliger, familie).

Bij de reflectie staan ze stil bij de opgedane ervaringen.

Via dit tweedaags traject werd een 50tal zorgverleners ondergedompeld. Bijkomend nemen elk jaar een 80tal studenten deel aan deze Schoolstraat.