Overslaan en naar de inhoud gaan

Active Ageing

U bent hier

Als expertisecel Active Ageing zijn we gekoppeld aan de opleiding ‘Bachelor in de Verpleegkunde’ (Groep Gezondheid en Welzijn) van de UC Leuven-Limburg. Door de nauwe samenwerking met de overige opleidingen binnen de groep Gezondheid en Welzijn, zijn we in de mogelijkheid om studenten te betrekken in onze onderzoeksprojecten en resultaten van onderzoek te vertalen naar de opleidingen. 

Studenten betrekken in onderzoek/dienstverlening

Het betrekken van studenten in onderzoek kan op verschillende manieren:

Via bachelorproeven:
Elke derde jaarsstudent werkt samen met andere studenten een praktijkgerichte bachelorproef (eindwerk) uit aan het einde van hun opleiding. Het accent van de bachelorproef ligt niet enkel op het uitvoeren van een literatuurstudie en expertenconsulten, maar zeker ook op het ontwikkelen van een product met aanbevelingen, liefst met een meerwaarde voor het werkveld.  Heeft u een idee voor een bachelorproef met een meerwaarde voor uw organisatie? Neem contact op met greet.schoofs@ucll.be 

Via stageopdrachten:
Door middel van speficieke stageopdrachten verzamelen studenten data dat relevant is voor lopend onderzoek. Voor het onderzoeksproject 'agressie in de zorg- en welzijnssector' beschrijven studenten een agressie-incident. Deze informatie biedt extra input voor het project.
Wil u meer weten over project klik hier

Via opleidingsonderdelen:
Via opleidingsonderdelen zoals evidence based practice waarbij studenten literatuur opzoeken rond maatschappelijke uitdagingen

 

Projectresultaten vertalen naar studenten

De expertisecel Active Ageing streeft ernaar om projectresultaten te transferen naar het onderwijs. Enkele voorbeelden:

Vanuit het project 'dementia care mapping' werden ervaringsgerichte modules zoals geprikkeld door dementie en de schoolstraat ontwikkeld. Alle studenten doorlopen deze modules om persoonsgerichte zorg voor personen met dementie aan de lijve te ondervinden. 

De e-learning module 'Delier Wat nu?' die ontwikkeld werd in het gelijknamige project, wordt door de studenten doorlopen. 

De reflectietool, vanuit het project dementialab, wordt als methodiek voor relfectie aangeleerd aan studenten en wordt gebruikt in intervisiemomenten bij stages.