Overslaan en naar de inhoud gaan

Type project: PWO
Periode: september 2017 – september 2018
Contact: Anke Vandamme

Met het project Moving neighbours willen we de inwoners van Leuven motiveren om in hun dagelijkse leven anders of bewuster te bewegen. We zetten heel specifiek in op de doelgroep 30-50 jarige kansarmere volwassenen daar we uit onderzoek weten de gezondheidsrisico’s van deze doelgroep navenant groter zijn (zie Vlaamse gezondheidsenquête). Hiervoor willen we een aanbod van 12 weken ontwikkelen samen met de doelgroep die tevens de buurtintegratie bevordert. Om tot duurzame gedragsverandering te komen is het namelijk nodig om 3 maanden de verandering aan te houden.
De impact van het aanbod op de mentale en fysieke gezondheid zal nagegaan worden via kwalitatief (interviews en focusgesprekken) en kwantitatief onderzoek (oa via fitheidsmeting, stressmeting, het gebruik van wearables).
Mensen dichter bij elkaar brengen Deelnemers aan het project staan er niet alleen voor. Ze worden opgedeeld in duo’s, bestaande uit een kansarme en een kansrijke buurtbewoner en aangemoedigd om samen de uitdaging aan te gaan met behulp van een opgeleide student-coach (=student Lichamelijke Opvoeding-Bewegingsrecreatie). Op die manier willen we mensen bij elkaar brengen en contacten leggen die anders misschien nooit waren ontstaan. Iedereen start met eenzelfde doel: meer bewegen, fysieke en mentale fitheid verbeteren en zo hun vitaliteit te verhogen. Het is de bedoeling dat tijdens de twaalf weken de buurtbewoners elkaar motiveren, inspireren, zodat er een fijne duurzame contacten kunnen ontstaan. ‘Moving neighbours’ in hart en nieren.
Bewegen in je eigen wijk Binnen Moving neighbours willen we vooral inzetten op participatie van de wijk en ‘bewegen in eigen buurt’. We willen vermijden om via aanbodgericht denken een algemeen sportaanbod te creëren, dat centraal georganiseerd wordt en mensen verwacht worden zich daar naartoe te verplaatsen. Daarom kiezen we resoluut voor een vindplaats- en vraaggerichte aanpak. Door buurt- en wijkgericht te werken en de bewonersbetrokkenheid te bevorderen, met extra aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare doelgroep, krijgt de stad meteen ook een idee welke beweegactiviteiten een specifieke wijk nodig heeft.

Dit project wordt gefinancieerd vanuit middelen van UCLL.