Overslaan en naar de inhoud gaan

Education for All

U bent hier

Elk kind heeft recht op onderwijs, ongeacht zijn mogelijkheden, noden, thuistaal, …

De expertisecel education for all focust op onderzoek en dienstverlening rond die thema’s die kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind stimuleren. Daarbij richten we ons naar scholen, leraren, begeleiders en leerlingen, maar ook naar lerarenopleidingen en –opleiders.

 

We focussen in eerste instantie op de onderliggende overtuigingen en attitudes van leraren als vertrekpunt om dit kwaliteitsvolle onderwijs vorm te geven. Deze mindsets verbinden we met 4 prioritaire thema’s:

  • Inclusie en participatie: het creëren van insluitingsmechanismen, manieren om leeromgevingen krachtiger te maken voor alle leerlingen zoals co-teaching, UDL, gedifferentieerd toetsen, …
  • Anderstaligheid: taalondersteuning en –stimulering bij taalarme leerlingen, toekomstige leraren bewust maken van deze noden, …
  • Kansarmoede: leraren (in opleiding) gevoelig maken voor de mechanismes achter kansarmoede en de beweging maken richting meer kansrijk onderwijs.
  • Ouderbetrokkenheid: focus op de specifieke rol van ouders als partner bij het samen school maken.