Overslaan en naar de inhoud gaan

Ovespo (Op een veilig spoor)

09/2013 - 08/2015

Limburgse basis- en secundaire scholen zijn vragende partij om het welbevinden van kinderen en leerkrachten te versterken en een antwoord te bieden op (cyber)- pest-, geweld- en omgangsproblemen waarbij leerlingen betrokken zijn. Het huidige nascholings- en ondersteuningsaanbod is eerder fragmentair en slaagt er niet in om (cyber) pestcijfers op significante wijze te drukken. Op basis van de whole school approach, aangevuld met een degelijke fenomeenanalyse en een internationale reviewstudie ondersteunden we een aantal Limburgse scholen (basis- en secundair) bij het uitbouwen van een geïntegreerd preventiebeleid rekening houdend met alle lagen van preventie (cfr. preventiepiramide van Deklerck). Na selectie van de scholen werd er gedurende een volledig schooljaar met schoolteams gewerkt, waarbij een opstartsessie, intervisie, procesbegeleiding en evaluatiemomenten werden ingebouwd. Het project wordt afgesloten met een inspirerende publicatie.

 

Subsidieverlener

Provincie Limburg en de deelnemende scholen

 

Contactgegevens UCLL-medewerker

Gie Deboutte - gie.deboutte [at] ucll.be