Overslaan en naar de inhoud gaan

De expertisecel Empowering People werkt rond onderzoek in volgende domeinen:

CESOC

CESOC (Centrum voor Sociaal en Coöperatief Ondernemen) richt zich op vraagstukken waar sociaal en coöperatief ondernemen een antwoord kan bieden op nieuwe uitdagingen binnen onze samenleving.

Project

KIWI: Integrale aanpak naar Krachtgerichte en Inclusieve WerkInrichtingen

CIVITAZ

CIVITAZ (Centrum voor Burgerschap en Participatie) legt de focus op de rol en bijdrage van professionals en vrijwilligers in het ondersteunen en versterken van burgerschapspraktijken.

Enkele projecten

Een maat op maat

Collectieve renovatie in kader van Leuven Klimaatneutraal

Vrijwilligers in beweging

Evaluatie nieuwe regeling kadervorming in het jeugdwerk

Buurten op den Buiten

Dorpshuizen in Vlaanderen en Nederland

Sociaal werk in transitie

Jeugdhulpverlening

Jeugdhulpverlening richt zich op diverse vraagstukken die leven binnen de Integrale Jeugdhulp.

ACHT & APART

ACHT (agressie conflict hantering training) & APART (aanpak en preventie van agressie, research en ontwikkeling van tools) bieden professionals, cliënten en beleidsmakers inzichten en tools voor vaardigheidsontwikkeling om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en voor de ontwikkeling van tools op vlak van diverse vormen van (intrafamiliaal) geweld, radicalisering etc.

Meer info

Acht Apart

Enkele projecten (APART)

risicotaxatie-instrument Partnergeweld

Risicotaxatie-instrument Eergerelateerd Geweld

ICOON

ICOON (innovatiecel ontwikkelingsondersteuning) heeft expertise op vlak van de ondersteuning van personen met een handicap, met bijzondere focus op de kwaliteit van bestaan van personen met een handicap als gevolg van een ontwikkelingsstoornis.

Het onderzoek richt zich zowel tot personen die een formele rol opnemen binnen de ruime context van welzijn en gezondheidszorg (vb. hulpverleners, beleidsmakers, gezondheidswerkers,…) als personen in een informele rol (vb. een hulpvrager en zijn context, vrijwilligers, …).