Overslaan en naar de inhoud gaan

Empowering People

U bent hier

Samenwerking in en met de eerstelijn binnen het domein van het jonge kind.

Type Project: PWO
Periode: september 2017 – september 2019
Contact: sarah.vanhaeken@ucll.be

In de eerste lijn zijn verschillende zorgprofessionals uit verschillende disciplines en organisaties binnen de gezondheidssector actief. Hoewel Vlaanderen beschikt over goed opgeleide en hardwerkende zorgprofessionals, gebeurt de zorgverlening nog te vaak op een gefragmenteerde wijze en vanuit teveel verschillende structuren.
In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 wordt een vereenvoudiging van eerstelijnsstructuren en versterking van de eerste lijn opgenomen als deel van de oplossing hiervoor, waarbij voornamelijk een regiorol wordt toegekend op lokaal niveau. In de praktijk ontbreken echter concrete maatregelen en concrete instrumenten om dit nieuwe gedachtegoed ingang te doen vinden.

Doelstelling:
Via dit PWO-project wensen we aan deze knelpunten tegemoet te komen door voor een specifiek inhoudelijk domein op lokaal niveau na te gaan welke good practices rond efficiënte interdisciplinaire samenwerking al bestaan, welke ondersteunende maatregelen/instrumenten ontwikkeld kunnen worden en aan welke randvoorwaarden op andere niveaus voldaan moet worden

 

Dit project wordt gefinancieerd vanuit middelen van UCLL.