Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten

Enkele van de projecten van UCLL Energy:

RALife

Type Project: LIFE
Periode: Juni 2017 - Juni 2020
Contact: walter.reulens@ucll.be

It is a critical environmental objective for the refrigeration, air conditioning sector that it moves rapidly to low GWP refrigerants to replace high GWP Fgas refrigerants to reduce the projected 70m tonnes of co2 emissions from the sector by 2030. This project addresses knowledge, awareness and skills barriers to the rapid and widespread adoption of low GWP alternative refrigerants throughout Europe by providing reliable, unbiased,consistent and up to date training materials linked to an extensive train the trainer programme.

Bekijk project

ISys

Type Project: PWO
Periode: September 2016 - September 2018
Contact: marnik.lenaerts@ucll.be

De nieuwe F-gasverordening EU 517/2014 dringt het gebruik van natuurlijke koelmiddelen op aan de eindgebruiker. Daarnaast wordt steeds meer belang gehecht aan de energie-efficiëntie van energiesystemen (20-20-20-doelstellingen2, eco-designrichtlijnen3). Om deze Europese doelstellingen te bereiken, is er nood aan innovatieve energiesystemen en bedrijven/organisaties die de nodige expertise in huis hebben om nieuwe eco-technologieën te implementeren.

Het gebruik van CO2 als koelmiddel laat met zijn specifieke thermodynamische eigenschappen toe om koeling, verwarming, airconditioning en bereiding van sanitair warm water te combineren in één systeem en zo de energie- en onderhoudskosten te verlagen.

Binnen dit project zullen we nagaan hoe de energiestromen zich verhouden binnen supermarkten, welke de technische specificaties zijn van een geïntegreerd systeem en wat de technische en economische haalbaarheid is.

OVAST

Type Project: PWO
Periode: September 2017 - September 2019
Contact: walter.reulens@ucll.be

In het verleden werd vooral in zeer kleine toepassingen gebruik gemaakt van ontvlambare koelmiddelen (bv. koelkasten en diepvriezers). Fabrieksmatig duurzaam gesloten koelsystemen met minder dan 150 gram brandbaar koelmiddel kunnen immers zonder restrictie in een verblijfsruimte die geen speciale machinekamer is worden geplaatst (norm EN378).

Voor koelsystemen met grotere koelmiddelinhoud worden er voorwaarden opgelegd om de veiligheid te garanderen. Voor deze toepassingen is er momenteel weinig kennis en ervaring m.b.t. het gebruik van brandbare koelmiddelen.

Binnen dit project zullen de veiligheidsrisico’s verbonden aan het gebruik van brandbare koelmiddelen in kaart worden gebracht en er zal onderzocht worden hoe hier veilig mee om te gaan. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van praktische proeven en testen op een aantal labo-opstellingen. Onze bevindingen worden getoetst aan de herziene versie van EN378:2016. Aan de hand van onze bevindingen worden voorstellen geformuleerd ter verbetering van de standaard via de sectororganisatie UBF-ACA.

Daarnaast zullen er practica worden uitgewerkt voor studenten PBA-EM en het werkveld die vragende partij zijn om het gebruik van deze nieuwe koelmiddelen te leren kennen. De klemtoon van de practica zal liggen op hoe veilig omgaan met brandbare koelmiddelen.

Moving lab

We leven in een snel veranderende kennismaatschappij waar transities een belangrijke rol spelen en 21ste-eeuwse competenties zich opdringen bij jongeren.

bekijk project

GARAGE 4.0

Het project ‘Garage 4.0’ nodigt KMO-ondernemers uit de automobielsector, samen met hun managers en medewerkers, uit om deel te nemen aan nieuw ontwikkelde trainingen, seminars, workshops en rondetafelgesprekken of lerende netwerken.

Bekijk project

ENLEB

Type Project: Interreg
Periode: juni 2017 - mei 2020
Contact: thomas.vanhove@ucll.be

Deze PWO onderzoekt de haalbaarheid van elektrisch en thermisch zelfbedruipende sociale nieuwbouwwijken en –appartementen in Vlaanderen.

Het grensoverschrijdend Interreg VA programma Vlaanderen-Nederland heeft het ENLEB-project goedgekeurd. In ENLEB werken Vlaamse en Nederlandse partners samen aan de ontwikkeling van een integraal concept voor verduurzaming van woningen van particuliere eigenaars op basis van co-creatie, met de focus op zelfvoorzienendheid, zodat woningen energieneutraal blijven ook al verandert het energieprofiel van de bewoner.

Bekijk project

Laadstations

Type Project: Tetra
Periode: 2010 - 2013
Contact: joel.claes@ucll.be

Einddoel is om op basis van gerealiseerde laadstations een draaiboek aan te bieden aan opdrachtgevers en bouwers via een community site, en in functie van de situatie, aangepaste laadstations te designen die ecologisch en economisch geoptimaliseerd zijn en modulair opgebouwd worden.

BEKIJK PROJECT

REAL Alternatives Europe

Type Project: LLP Leonardo
Periode: 2012 - 2015
Contact: walter.reulens@ucll.be

De nadruk van het REAL Alternatives Europe leerprogramma zal liggen op het gebruik van CO2, ammoniak, koolwaterstoffen en HFO koelmiddelen.

Het zal de kennis verbeteren op gebied van service en onderhoud van nieuwe systemen die werken met deze koemiddelen vanuit het oogpunt van veiligheid, efficiëntie, betrouwbaarheid en lekdichtheid.

BEKIJK PROJECT

Touch Teach Learn

Type Project: OOF
Contact: marnik.lenaerts@ucll.be

Het project wil de stimulansen en handvatten bieden die nodig zijn om de tablet pc succesvol en didactisch krachtig te integreren, zodat het hoger onderwijs een nieuwe stap zet richting eigentijds onderwijs.

De overkoepelende doelstelling is toereikende TPACK-deskundigheid in het hoger onderwijs te realiseren, waarmee opleidingen en lesgevers met succes de uitdagingen kunnen aangaan die de tablet pc met zich meebrengt.

nEBULA

Type Project: Erasmus+
Periode: 2015 - 2016
Contact: mimi.willems@ucll.be

The project starts with a capacity analysis applied to students and young professionals and a needs analysis applied to the building construction and energy companies’ representatives (future employers) a novel ICT tool, i.e a pilot mobile learning app, which is developed and tested throughout the lifetime of the project.

BEKIJK PROJECT

Rossco

Type Project: PWO
Periode: September 2015 - September 2017
Contact: thomas.vanhove@ucll.be (link sends e-mail)

Deze PWO onderzoekt de haalbaarheid van elektrisch en thermisch zelfbedruipende sociale nieuwbouwwijken en –appartementen in Vlaanderen.

Simulaties, gebaseerd op een 2-fasig nieuwbouwproject in Diepenbeek (fase 1: 69 woonsten; fase 2: uitbreiding tot 96 woonsten), vergelijken technologieën (zonnepanelen, warmtepompen,…) en regelstrategieën via hun Return Of Investment (ROI). De regelstrategie zal middels historische data, aangeleverde modellen en lopende metingen de verbruikte energie in balans brengen met opgewekte en/of opgeslagen energie. Verder zullen voorstellen tot aanpassing van de huidige regelgeving i.v.m. uitbating van alleenstaande elektriciteitsnetten geformuleerd worden.

Met dit project kan UC Leuven-Limburg haar expertise toepassen en uitbreiden om projectontwikkelaars, gemeenten, installateurs van gebouwtechnieken en energievoorziening,… , te adviseren in duurzaam bouwen en tegelijkertijd duurzame energie toegankelijker te maken voor de sociale klasse!

Kennisdatabank koeltechniek

Door het aanbieden van een compleet pakket aan informatie rond koelmiddelproblematiek, moet het voor de betrokken sectoren mogelijk zijn zich te informeren over de verplichtingen waaraan men moet voldoen om koeltoepassingen correct uit te baten en te onderhouden en kunnen de betrokkenen zich (verder) bekwamen op vlak van duurzaam onderhoud van koelinstallaties.

BEKIJK PROJECT

Publicaties

De expertisecel Energy werkte mee aan volgende publicaties:

Datum Titel Auteurs
2015 Rendimiento Energético Delalmacenamiento en Frío (Cold store energy performance). Evans J.A., Foster A.M., Huet J.-M., Reinholdt L., Fikin K., Zilio C., Houska M., Landfeld A., Bond C., Schreurs M., Van Sambeek T.W.M.
2014 Specific energy consumption values for various refrigerated food cold Evans, J. A; Foster, A. M; Huet, J. -M; Reinholdt, L; Fikiin, K; Zilio, C; Houska, M; Landfeld, A;Bond, C; Schreurs, Marc; van Sambeeck, T. W. M
2014 Methods to assess energy usage in food cold stores Evans, J. A; Foster, A. M; Huet, J-M; Reinholdt, L;Fikiin, K; Zilio, C; Houska, M; Landfeld, A; Bond, C; Schreurs, Marc; van Sambeeck, T. W. M
2014 Specific energy consumption values for various refrigerated food cold stores. Evans J.A., Foster A.M., Huet J.-M., Reinholdt L., Fikin K., Zilio C., Houska M., Landfeld A., Bond C., Schreurs M., Van Sambeek T.W.M.
2013 Cold store energy performance Evans J.A., Foster A.M., Huet J.-M., Reinholdt L., Fikin K., Zilio C., Houska M., Landfeld A., Bond C., Schreurs M., Van Sambeek T.W.M.
2012 Refrigerant emissions and leakage prevention across Europe - Results from the Real Skills Europe project Koronaki, I. P; Cowan, D; Maidment, G;Beerrnan, K; Schreurs, Marc; Kaar, K; Chaer, I;Gontarz, G; Christodoulaki, R. I; Cazauran, X
2011 Cold store energy usage and optimalisation Evans, J. A; Huet, J-M; Reinholdt, L; Fikiin, K;Zilio, C; Houska, M; Bond, C; Schreurs, Marc; Van Sambeek, T. W. M
2011 Improving F-Gas containment in the EU - Results from the REAL Skills Europe project Cowan, D; Beermann, K; Chaer, I; Gontarz, G;Kaar, K; Koronaki, I; Maidment, G; Reulens, Walter
2011 E-education in refrigeration technologies and technicians in the workplace Lenaerts, Marnik; Schreurs, Marc; Reulens, Walter
2009 Natural refrigerant CO2 Fornasieri E.; Zilio C.; Cecchinato L.; Corradi M.; Minetto S.; Heerup C.; Sawalha S.; Hafner A.; Stene J.; Lerch T.; de Ona A.; Burhenne N.; Maratou A?; Reulens W.