Overslaan en naar de inhoud gaan

speerpuntbol_business_innovation_alt-1.pngDe expertisecel Business Innovation van de groep Management en Technologie wil   ondernemerschap in organisaties versterken.  

Ondernemerschap vereist niet alleen het nodige initiatief maar ook kennis van de behoeften van de doelgroep, het uitzetten van een bedrijfsstrategie, het efficiënt inzetten van marketingmiddelen, enz. Niet elke organisatie beschikt op elk moment over de nodige expertise ter zake.

De expertisecel Business Innovation  wil hierop een antwoord bieden.

De aanwezige expertise is gebaseerd op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek alsook op de jarenlange ervaring in het bedrijfsleven van de betrokken docenten.

Dit gebeurt in de volgende domeinen:

Marketingcommunicatie

Wij verlenen marketing- en communicatieadvies zowel op strategisch (waardepropositie en positionering uitwerken) als tactisch niveau (marketing- en/of communicatieplan opstellen). Organisaties die kampen met uitdagingen zoals de optimalisatie van de klantencontacten, verkoop online of digitale communicatie kunnen bij ons terecht. Onderzoeksexpertise situeert zich op de volgende domeinen: e-marketing en omni-channel marketing waarbij traditionele en digitale kanalen naadloos geïntegreerd worden in de verschillende fasen van de customer journeysensoriële marketing als instrument om via positieve winkelervaringen aan klantenbinding te doen, en in-store communicatie om maximaal in te spelen op de definitieve aankoopbeslissing in de winkel.

Marktonderzoek

Om hun marketingstrategie te ontwikkelen en zich optimaal aan de marktontwikkelingen aan te passen, is het essentieel dat bedrijven weten wat de markt wil en waar de markt voor openstaat. Om de correcte beslissingen te nemen, is het nodig dat zij over actuele en accurate gegevens beschikken. Vertrekkend van de concrete vragen en problemen van de opdrachtgever voeren we aangepast marktonderzoek (bv. tevredenheidsstudie, segmentatieonderzoek, onderzoek naar marktpotentieel, enz.) uit om een gegrond advies te verlenen.

Ondernemerschap en strategiebepaling

Wij ondersteunen beginnende en groeiende kmo’s in het uitstippelen en implementeren van een innovatieve bedrijfsstrategie. Een doorgedreven onderzoek van de markt en de concurrentie zijn hierbij vaak onmisbaar. Kenmerkend voor het onderzoek van de expertisecel Business Innovation is dat het vertrekt vanuit de concrete noden en behoeften van het werkveld waarvoor via een wetenschappelijke maar praktijkgerichte methode een praktische en werkbare oplossing wordt ontwikkeld. 

Recht in de praktijk.

De impact van de wetgeving op de maatschappij wordt in kaart gebracht door de verzameling van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de toepassing van het recht en de rechtspraak. Aan de hand van deze gegevens wordt nagegaan of de doelstelling van een wet bereikt wordt, wat het maatschappelijke draagvlak van een wet is, hoe een wet in de wetspraak wordt vormgegeven, enz. Deze informatie vormt de basis voor adviezen aan zowel de wetgever als de juridische beroepen.

Dienstverlening, contractonderzoek en navormingen op maat zijn mogelijk. 

Teamleider: José Tummers - jose.tummers@ucll.be

Flyer (NL/EN)