Overslaan en naar de inhoud gaan

Recht in de praktijk

De impact van de wetgeving op de maatschappij wordt in kaart gebracht door de verzameling van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de toepassing van het recht en de rechtspraak. Aan de hand van deze gegevens wordt nagegaan of de doelstelling van een wet bereikt wordt, wat het maatschappelijke draagvlak van een wet is, hoe een wet in de wetspraak wordt vormgegeven, enz. Deze informatie vormt de basis voor adviezen aan zowel de wetgever als de juridische beroepen.

Overzicht projecten

De familierechtbank - op zoek naar ‘best practices’ voor een betere rechtsbedeling

Type Project: PWO
Periode: September 2015 - September 2017
Contact: karen.wies@ucll.be

Sinds 1 september 2014 bestaan er in België familierechtbanken. De belangrijkste doelstelling van de wetgever bij de oprichting van deze rechtbanken was het versterken van het vertrouwen van de burger in justitie. De nieuwe regeling staat daarom in scherp contrast met de oude, waarbij rechtzoekenden geconfronteerd werden met lange en moeilijke gerechtelijke procedures, soms bij vier verschillende rechtbanken. Uit de praktijk blijkt echter nu al dat de wet inzake de oprichting van de familierechbank onvoldoende inspeelt op de juridische praktijk en voor problemen zorgt. Dit PWO-project wil daarom, door middel van de identificatie van ‘best practices’ binnen de Belgische familierechtbanken, aanbevelingen formuleren voor het werkveld en de wetgever ter verbetering van de goede werking van justitie.