Overslaan en naar de inhoud gaan
Studiedag: "Het verbinden van educatieve en organisatorische veranderingstrajecten voor duurzaam hoger onderwijs."
 
UC Leuven Limburg organiseerde  op dinsdag 24 mei  2016 een studiedag rond organisatorische veranderingstrajecten voor duurzaam hoger onderwijs. Deze studiedag vormde het sluitstuk van het project "ECHO voor een Duurzame Toekomst: Transitie naar Duurzaam Hoger Onderwijs", gefinancierd door de Nationale Loterij van België.  De studiedag bestaat uit een plenair gedeelte en een thematische sessie met workshops. 
 
Download hier de presentaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Gratis download handboek “Research and innovation in education for sustainable development”, Wim Lambrechts & James Hindson (eds.):  
http://sustainablehighereducation.com/book/

Gratis download handboek “Duurzaam hoger onderwijs”, Lambrechts W., Van den Haute  H. & Vanhoren I. https://sustainablehighereducation.files.wordpress.com/2013/08/lambrechts-et-al-2009.pdf

 

 

 

 

 

Projecten ondernemersvorming 2016-2017 

 

Moving Minds On Wheels

 

Oneliner

Met Moving Minds On Wheels stelt de hogeschool UC Leuven-Limburg een mobiel platform vol kennis en expertise voor op maat van ondernemers en ondernemende studenten. UC Leuven-Limburg rijdt met een bus naar bedrijfsterreinen om in 10 thematische sessies ondernemers bij te staan in de uitdagingen waarmee zij alle dagen in hun bedrijfsvoering geconfronteerd worden.

Samenvatting

Startende en doorgroeiende ondernemers moeten het hoofd bieden aan uiteenlopende uitdagingen die vaak herkenbaar en aan de bedrijfsvoering gelinkt zijn. De expertise, tijd en middelen ontbreken echter vaak om hulp te zoeken. Het antwoord van UC Leuven-Limburg op deze problematiek is Moving Minds on Wheels, een mobiel platform dat de ondernemers op de bedrijfsterreinen opzoekt en samenbrengt in 10 thematische sessies. Ervaren ondernemers, starters, doorgroeiers en ondernemende studenten bespreken onder begeleiding van een inhoudelijk expert de uitdagingen en wisselen informatie over mogelijke oplossingen uit. De resultaten van de sessies worden op een interactief web-platform beschikbaar gesteld. Typisch voor deze sessies is dat ze op maat van startende en doorgroeiende kmo’s ontwikkeld worden en praktisch georiënteerd zijn.

Situatie

Starters en doorgroeiers moeten het hoofd bieden aan diverse uitdagingen om hun zaak op de rails te krijgen en een constant groeipad te bewandelen. Veel van deze uitdagingen zijn voor de betrokkenen algemeen herkenbaar. Niettemin ontbreekt het te vaak aan onderling overleg en samenwerking tussen starters, doorgroeiers en ervaren ondernemers om deze gemeenschappelijke problemen samen aan te pakken.

Hoewel hogescholen omwille van hun laagdrempeligheid de logische partners van startende en groeiende ondernemers zijn, blijkt de barrière om de stap naar samenwerking daadwerkelijk te zetten (te) groot bij veel ondernemers. Hierdoor blijven ondernemers te weinig vertrouwd met het aanbod aan ondersteunings- en subsidiëringsmogelijkheden. 

Aanbod

Moving Minds on Wheels is een mobiel ontmoetingsplatform waarmee UC Leuven-Limburg naar en door bedrijventerreinen in Vlaams-Brabant trekt en waar starters en doorgroeiers in contact worden gebracht met meer ervaren ondernemers en met studenten en docenten. Hierdoor worden twee kernelementen voor succes in de huidige maatschappij en markt samengebracht: ondernemerschap en ondernemingszin enerzijds en kennis en informatie anderzijds.

Origineel aan dit initiatief is dat het de kennisinstelling is die de kloof met de ondernemer overbrugt door zelf naar de ondernemer te stappen en ter plekke haar expertise beschikbaar te stellen. Ondernemers worden op een bedrijventerrein rond een bepaald thema samengebracht in een informele sfeer, zodat ze informatie kunnen delen, samen naar oplossingen kunnen zoeken en een eerste steen van een lerend netwerk kunnen leggen. Tot slot worden studenten met ondernemers in contact gebracht. Zo maken we studenten met ondernemingszin en student-ondernemers warm voor een eigen zaak, en kunnen de ondernemers een beroep doen op de creatieve kracht van studenten.

Financieel

De provinciale subsidie bedraagt €21.942. UC Leuven-Limburg steunt dit project met eenzelfde bedrag. Aan deelnemende ondernemers wordt een bijdrage van €50 gevraagd.

Contact

Naam: Jose Tummers

Organisatie: Hogeschool UC Leuven-Limburg, Groep Management & Technologie, expertisecel Business Innovation

E-mail: jose.tummers@ucll.be

Tel: 016/37.53.18