Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemeen

De expertisecel ITech van de groep Management en Technologie concentreert de expertise binnen UC Leuven-Limburg met betrekking tot IT & Technologie en dan vooral de innovatietoepassing ervan binnen bijvoorbeeld de zorgsector, welke voor deze expertisecel een belangrijke doelgroep vormt.

 

speerpuntbol_itech_alt-1.pngDomeinen

Naast haar brede technische achtergrondkennis is deze expertisecel vooral gespecialiseerd in de volgende domeinen:

 • ICT
  in al zijn facetten (web & mobiele applicaties, security, business, intelligence, …).
   
 • Technologie in de zorg,
  zoals telezorg en telegeneeskunde, maar ook specifiek elektrisch of elektronisch ontwerp ten behoeve van personen met beperkingen.
   
 • Big Data  / Internet of Everything (IoE):
  Van datacaptatie (inclusief data-acquisitie) en filtering, over data-analyse (mining) en beslissingsbomen tot visualisatie van de resultaten opdat ook niet-specialisten die resultaten vlot kunnen interpreteren.  De bekomen resultaten kunnen ook gekoppeld worden aan IoE-apparaten.
   
 • Behaviour driven development:
  Methodieken om van bij de start klantenwensen te verwerken in het ontwikkelingsproces van software, zodat het eindproduct zo goed mogelijk de verwachtingen qua gedrag en functies benadert.  

Bij elke fase van een project/opdracht dat deze expertisecel uitvoert wordt het principe van user-centered design (participatief design) toegepast om de voldoenings- en acceptatiegraad van het opgeleverde werk zo hoog mogelijk te maken.

 

Flyer (NL/EN)

 

Quadrupel Helix Model 

quadrupel_helix.png

Maatschappelijke uitdagingen, technologische vooruitgang en economische groei vereisen een aanpak waarin multidisciplinariteit, co-creatie, innovatie en ondernemen centraal staan. 

Aan UC Leuven-Limburg werken we daarom met het Quadrupel Helix-model, gebaseerd op de samenwerking van vier partijen: Onderzoek & Educatie (kennisinstellingen), Industrie & Bedrijfsleven, Overheid en de maatschappij. 

De interacties en continue communicatie tussen de 4 partijen zorgen voor innovatie, het genereren van nieuwe toegepaste kennis en de bevordering van de economische en sociale ontwikkeling. 

Met deze samenwerkingsverbanden beogen we opkomende technologieën af te stemmen op de behoeften van de samenleving, zodat hun potentiele impact zo groot mogelijk kan zijn. 

In dit model krijgt UC Leuven-Limburg als kennisinstelling naast de rol van educatief en onderzoekscentrum ook een verregaande maatschappelijke verantwoordelijkheid