Overslaan en naar de inhoud gaan

Als expertisecel iTech  zijn we gekoppeld aan de  bacheloropleidingen  in de groep Manangement en Technologie van de UC Leuven-Limburg. Door de nauwe samenwerking, zijn we in de mogelijkheid om studenten te betrekken in onze onderzoeksprojecten en resultaten van onderzoek te vertalen naar de opleidingen. 

STUDENTEN BETREKKEN IN ONDERZOEK/DIENSTVERLENING

Het betrekken van studenten in onderzoek kan op verschillende manieren:

- Via bachelorproeven:  Elke derde jaarsstudent werkt samen met andere studenten een praktijkgerichte bachelorproef (eindwerk) uit aan het einde van hun opleiding. Het accent van de bachelorproef ligt niet enkel op het uitvoeren van een literatuurstudie en expertenconsulten, maar zeker ook op het ontwikkelen van een product met aanbevelingen, liefst met een meerwaarde voor het werkveld.  Heeft u een idee voor een bachelorproef met een meerwaarde voor uw organisatie? Neem contact op met patrick.demaziere@ucll.be 

- Via stageopdrachten: Door middel van speficieke stageopdrachten verzamelen studenten data dat relevant is voor lopend onderzoek. 

- Via opleidingsonderdelen zoals evidence based practice waarbij studenten literatuur opzoeken rond maatschappelijke uitdagingen

PROJECTRESULTATEN GEBRUIKEN IN ONDERWIJS

De expertisecel iTech  streeft ernaar om projectresultaten te transferen naar het onderwijs. Enkele voorbeelden: