Overslaan en naar de inhoud gaan

speerpuntbol_lab4u_alt.pngAlgemeen

De expertisecel LAB4U zet zich in om de evolutie naar een biogebaseerde en circulaire economie te katalyseren. Cleantech speelt hierin een cruciale rol. De ontwikkeling en implementatie van grondstoffen-, energie- en kostenefficiënte processen en technieken ten dienste van maatschappij en industrie staan centraal in de werking van LAB4U.
Het onderzoek aan LAB4U is praktijkgericht, verweven met onderwijs, werkveld en maatschappelijke noden. Om onze visie te realiseren gaan we uit van een multidisciplinaire aanpak en willen we innoveren door co-creatie met bedrijven, overheid, organisaties en het maatschappelijk middenveld.


Om onze missie te realiseren werkt de cel LAB4U rond drie speerpunttechnologieën: Superkritische CO2, flowchemie en dronetechnologie voor luchtkwaliteitsmetingen – waarrond drie strategische onderzoekslijnen opgebouwd worden:

  • Valorisatie van processtromen. Het transformeren van afval- en nevenstromen naar nieuwe materialen met een toegevoegde marktwaarde, alsook het optimaliseren van bestaande processtromen zijn onderdeel van deze onderzoekslijn
  • Procesintensificatie. Deze methode is er op gericht om energie- en grondstoffenbesparend te werken en zo werkingskosten te drukken.Dit leidt tot inzichten en/of de ontwikkeling van nieuwe technologie die potentieel een concurrentieel voordeel biedt voor bedrijven.
  • Lucht en gezondheid. In deze onderzoekslijn wordt dieper ingegaan op de link tussen luchtkwaliteit en de menselijke gezondheid. De nadruk ligt op veiligheid, leefbare steden en industrie.


Dienstverlening, contractonderzoek en navormingen op maat zijn mogelijk.

 

Flyer (NL/EN)

 

Quadrupel helix model

quadrupel_helix.png

Maatschappelijke uitdagingen, technologische vooruitgang en economische groei vereisen een aanpak waarin multidisciplinariteit, co-creatie, innovatie en ondernemen centraal staan.

Aan UC Leuven-Limburg werken we daarom met het Quadrupel Helix-model, gebaseerd op de samenwerking van vier partijen: Onderzoek & Educatie (kennisinstellingen), Industrie & Bedrijfsleven, Overheid en de maatschappij.

De interacties en continue communicatie tussen de 4 partijen zorgen voor innovatie, het genereren van nieuwe toegepaste kennis en de bevordering van de economische en sociale ontwikkeling.

Met deze samenwerkingsverbanden beogen we opkomende technologieën af te stemmen op de behoeften van de samenleving, zodat hun potentiele impact zo groot mogelijk kan zijn.

In dit model krijgt UC Leuven-Limburg als kennisinstelling naast de rol van educatief en onderzoekscentrum ook een verregaande maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

lideuka_vl_20181_-_logo_onderaan_homepage_lab4u.jpg cropped-cata-sub-04-04-1.jpg ku_leuven.png