Overslaan en naar de inhoud gaan

speerpuntbol_lab4u_alt.pngHet onderzoek van de expertisecel Lab4U is nauw verweven met onderwijs, werkveld en maatschappelijke noden. De nadruk ligt op de integratie van chemie en industriële (bio)technologie via een multidisciplinaire aanpak en samenwerking zoals ook vanuit de (bio)chemische sector wordt benadrukt[1],[2]. Het onderzoek focust op innovatie door technologische ontwikkeling gekoppeld aan praktijk gebaseerd onderzoek en maatschappelijke dienstverlening en is complementair en afgestemd op lopend onderzoek aan de academische poot KU Leuven – Lab4U.

Lab4U gaat uit van strategische onderzoekslijnen waarin de expertisecel kan uitgroeien tot een regionale, maatschappelijke en beleidsmatige partner. Hierbij streven we naar maximale synergie tussen de gekozen onderzoekslijnen zijnde procesintensificatie, environmental cleantech enbio(med)Tech.

Flyer (NL/EN)

logo_euka.jpg

 

[1] Actieplan Chemische Industrie, gebaseerd op de werkzaamheden van de Rondetafel Chemie, Essencia Vlaanderen (2006)

[2] Een ondersteunend innovatiebeleid voor de Vlaamse Chemie, Eindrapport Innovatieregiegroep ‘Chemie’, Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (2010)