Overslaan en naar de inhoud gaan

Het labo beschikt over diverse apparatuur voor onderzoek en analyse:

 

 1. Apparatuur voor labo- en pilootschaal opstellingen
  • Ultrasoon apparatuur: 2x ultrasoonbaden (0.8 L, 60 W, 45 kHz), 2x ultrasoon transducers (max. 200 W, 500 - 1000 kHz), ultrasoon probe (max. 200 W, 24 kHz), sonoreactor met probe (2 L, max. 2000 W, 20 kHz)
  • Continue doorstroom reactor: 50 L met koeling/verwarming, pH regulatie, dosering chemicaliën, O3, ultrasoongolven (max. 2000 W, 20 -1000 kHz), UV-golven.   
  • Microreactoren (2x mengreactoren, 2 verblijftijdsreactoren)
  • Kolomopstelling (8x) uitloogexperimenten met bodem
 2.  Chromatografie
  • Ionenchromatografie (IC) met geleidbaarheidsdetectie
  • Hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) met UV-detectie, ELSD, DAD
  • Gaschromatografie (GC) met FID (split-splitless en on-column injectie)
  • Gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS met split-splitless en headspace injectie)
  • Dunnelaagchromatografie (TLC)
 3.  Spectroscopie
  • FT-IR spectroscopie (vaste stoffen en vloeibare stalen)
  • UV-VIS spectroscopie
  • Atomaire Absorptiespectrometrie (AAS)
  • X-stralenfluorescentie (XRF)
  • Microgolfplasma atomaire emissie spectrometrie (MP-AES)
 4.  Elektrochemie
  • Potentiometrie
  • Automatische titraties: zuur-base, redox, fotometrisch, ...
  • Ion selectieve elektrodes (ISE): Na+, K+, Ca 2+, NO3-, F-, ...
  • O2 - electrode
  • Elektrogravimetrie
  • Coulometrie
  • Conductometrie
  • Karl-Fisher: waterbepaling, zowel in vloeistoffen als vaste stalen (kunststoffen, ...)
  • Voltammetrie: pulspolarografie, strippingvoltammetrie, cyclische voltammetrie, tafelcurves, corrosiemetingen, ...
 5.  Elementanalyse
  • Atomaire absorptiespectroscopie (AAS)
  • Microgolfplasma atomaire emissie spectrometrie (MP-AES)
  • Ionenchromatograaf (IC) met geleidbaarheidsdetectie
  • Polarografie-Voltammetrie
  • X-stralenfluorescentie (XRF)
 6.  Staalvoorbereiding
  • Accelerated Solvent Extraction (ASE)
  • Destructieblok voor ontsluiting metalen
  • Destructieblok voor Kjeldahl
  • Destructieblok voor COD
  • Solid Phase Extraction (SPE)
  • Vloeistof-Vloeistof Extractie
  • Soxhletextractie (klassiek en Randallprincipe)
  • Luchtstaalnamepomp
  • Korrelgrootteverdeling: zeeftoestel voor droge of natte zeving (met zeven van 38 µm tot 2 mm)
  • Schudtoestellen
 7. Biochemie-microbiologie
  • realt-time PCR
  • PCR
  • Elektroforese
  • Kjeldahl (eiwitbepaling)
  • Soxlet (vetgehalte)
  • Spectrofotometrie (UV-VIS)
 8. Microscopie
  • Lichtmicroscopen
  • Optische (stereo)microscopen (met polarisatiefilter)
  • Microhardheidsmeters
 9. Andere
  • Bepaling van gehalogeneerde organische verbindingen (AOX) en extraheerbare organische verbindingen (EOX)
  • Soxtec: versnelde solventextractie
  • Milieuparameters: BOD, COD, biologische activiteit in bodem, ...
  • Ozongenerator
  • Kunstof- en materiaalanalyse: thermische analyse, rheologie, mechanische eigenschappen, oppervlakte-eigenschappen