Overslaan en naar de inhoud gaan

Lucht en gezondheid

Moving Lab

Validatie van commerciële real-time PCR kits voor de diagnose van de Ziekte van Lyme

Type Project: PWO-project
Periode: februari 2014 - januari 2016
Contact: liesbeth.maes@ucll.be

In dit project zal de performantie van een selectie van recent gecommercialiseerde real-time PCR kits nagegaan worden voor de detectie van Borrelia burgdorferi sl in cerebrospinaal vocht. Hierdoor kunnen (i) klinische laboratoria meteen een specifiekere en gevoeligere diagnostische methode implementeren, (ii) patiënten een snellere diagnose en dus ook een snellere behandeling krijgen en (iii) studenten professionele bachelor Biomedische laboratoriumtechnologie ingeschakeld worden binnen dit onderzoek waardoor ze projectmatige en praktische vaardigheden verwerven en ervaring opdoen in het valideren van moleculair diagnostische tests.

Astmapping: Lokalisatie van respiratoire hotspots voor astmapatiënten in een stedelijke context a.d.h.v. Citizen Science en snuffelpalen

Contact: ilse.vermeulen@ucll.be

Luchtverontreiniging veroorzaakt het belangrijkste milieu-gerelateerde gezondheidsrisico in Europa. Recente schattingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organisation; WHO) suggereren dat luchtverontreiniging aan de basis ligt van tot 80% van de vroegtijdige sterfgevallen, longaandoeningen en longkanker. Astma is een chronische inflammatoire aandoening van de luchtwegen die terugkerende episodes van piepende ademhaling, kortademigheid, beklemmend gevoel op de borst en hoesten kan veroorzaken. Deze symptomen zijn het meest ernstig tijdens de nacht of in de vroege ochtend bij het ontwaken. In gans Europa lijden naar schatting 30 miljoen mensen (4.0%) aan astma en de prevalentie in België ligt zelfs nog wat hoger, nl. 4.4%. Hoewel luchtverontreiniging alle populaties kan schaden, spreekt het voor zich dat sommige mensen – zoals astmapatiënten – gevoeliger zijn aan een hogere vervuilingsgraad.

Tijdens dit project worden drukknoppen ontwikkeld die gemonteerd worden op de inhalatoren (puffers) van astmapatiënten om met behulp van o.a. gps-signalen de frequentie van gebruik alsook de locatie bij gebruik van deze inhalatoren in kaart te brengen. Om de bekomen data uit dit Citizen Science project te verifiëren en te versterken, worden tevens een aantal vaste meetpunten – “snuffelpalen” – doorheen de stad Hasselt geplaatst. Op deze manier kunnen “respiratoire hotspots” binnen de stad gelokaliseerd worden.

Ontwikkeling van een snelle antibiotica-resistentietest (Fast Antibiotic Sensitivity Test)

Contact: maarten.hendrickx@ucll.be

Antibioticaresistentie vindt plaats wanneer bacteriën minder gevoelig worden voor antibiotica gebruikt ter behandeling of preventie van een infectie. Resistente bacteriën vereisen een verhoogde dosis van een antibioticum die vaak geassocieerd is met neveneffecten. Soms kunnen bacteriën zelfs volledig ongevoelig worden voor het antibioticum. Antibioticaresistentie is verantwoordelijk voor wereldwijd ruim 700 000 overlijdens per jaar. De verwachtingen zijn dat dit aantal zal oplopen tot 10 miljoen tegen 2050. Dit betekent dat meer mensen zouden sterven aan een bacteriële infectie in vergelijking met het huidig aantal overlijdens door kanker. In klinische laboratoria wordt vaak gebruik gemaakt van oude, trage en manuele technieken om antibioticaresistentie op te sporen. Deze technieken zijn nog niet veel veranderd sinds de jaren ’50 van vorige eeuw: het uitplaten van bacteriën op een (selectieve) voedingsbodem of opgroeien van bacteriën in groeimedium. Nieuwe, automatische toestellen bestaan, maar zijn niet universeel te gebruiken voor alle bacteriën, vaak duur in aankoop en maken gebruik van complexe reagentia of cartridges.

Het doel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van een snelle en gevoelige antibioticaresistentietest. Door een snelle test te ontwikkelen zullen minder antibiotica gebruikt worden wat op zijn beurt leidt tot minder antibioticaresistentie. De test wordt ontwikkeld door gebruik te maken van de Coulter Counter en flow cytometer. Beide technieken zijn in staat om kleine deeltjes (in dit geval bacteriën) in groeimedium te kwantificeren. Deze gevoelige methodes zullen, door het kwantificeren van de bacteriën, een sneller resultaat geven (is er groei van bacteriën of niet) in vergelijking met de minder gevoelige conventionele spectrofotometrische bepaling van groei. Door snelle bepaling van de vatbaarheid van een bacterie voor een antibioticum kan sneller het gepaste antibioticum worden toegediend. Op die manier zal de patiënt sneller de juiste behandeling krijgen en ontstaat minder risico op resistentievorming.