Overslaan en naar de inhoud gaan

Procesintensificatie 

Intensificatie en optimalisatie van diazomethaan reacties door implementatie van flowtechnologie

Type Project: PWO-project
Periode: september 2015 - september 2017
Contact: ann.creemers@ucll.be

De hoge reactiviteit en het explosief karakter van diazomethaan maakt dat het slechts in kleine hoeveelheden in batch wordt bereid en gebruikt. Flowtechnologie maakt het uitvoeren van reacties met diazomethaan op een continue en veilige manier mogelijk omwille van de in situ generatie en consumptie van diazomethaan. Bij complexe reacties waarbij het reactiemengsel van de diazomethaan-generatie niet compatibel is met het substraat treden echter nevenreacties op.
Het doel van dit project is het aantonen van een proof-of-principle van de combinatie van flowtechnologie met membranen voor deze complexe diazomethaan-reacties. Er worden modelreacties relevant voor de fijnchemische en farmaceutische industrie uitgevoerd. De gegenereerde kennis en ervaring is nodig om in de toekomst specifieke industriële reacties te optimaliseren en op te schalen.

Synthese van 5-HMF uit industriële suikerhoudende afval- of nevenstromen via microgolf gebaseerde flow chemie

Projectleider: Geert.Dehaen@ucll.be

Als chocoladeland bij uitstek kennen vele Belgische chocoladefabrikanten jaarlijks heel wat suikerhoudende neven –en afvalstromen. Dit afval kan worden ingezet voor de  productie van 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF), een proces dat op dit moment echter nog maar moeizaam verloopt. Het huidige onderzoek wil de focus leggen op 3 elementen: nagaan op welke manier dit proces geoptimaliseerd kan worden met behulp van microgolfgebaseerde flow chemie, onderzoeken hoe chocoladeafval beter benut kan worden en in welke mate dat dit omzettingsproces economisch rendabel is.

Klik hier voor meer info.

3CIT

Projectleider: Jan Van Dierdonck
Looptijd: 1/2/2018 – 31/1/2020
Financieringskanaal: Innovatiesubsidie provincie Vlaams-Brabant

Om haar marktpositie te verstevigen streeft Citrique Belge (CB) ernaar om diverse nieuwe zouten van citroenzuur, i.e. citraten, te produceren. De huidige productiecapaciteit van 110.000 ton per jaar is volledig benut. Daarom is het noodzakelijk om de productiecapaciteit uit te breiden. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren is het van belang dat er een productie 'plant' op semi-industriële schaal wordt ontwikkeld die zeer flexibel kan omgebouwd worden, afhankelijk van het type zout van citroenzuur dat wordt geproduceerd. Dit vergt een grondige studie om een kostenefficiënte multiflexibele productie 'plant' (MPP) te ontwerpen. Het doel van dit project is een MPP te ontwikkelen waarbij een deel van de productiecapaciteit benut kan worden door andere (regionale) voedingsbedrijven.
In een voorstudie werd specifiek het traject voor kaliumcitraat deels onderzocht. De eerste fase van opschaling naar pilootproeven is hierbij net gestart. Voor dit project wordt de studie van meerdere citraten verder uitgewerkt en worden bedrijven uit de regio uitgenodigd en gescreend naar hun behoeften naar een kostenefficiënte en MPP op semi-industriële schaal. Hiertoe wordt samengewerkt met de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL), met Flanders’ Food (FF) en POM Vlaams-Brabant. Op die manier geeft UCLL haar studenten de kans om kennis te maken met industriële processen en marktgedreven thema’s, en zodoende haar kennis verder te verruimen. FF ziet binnen de agrovoedingsindustrie de groeiende vraag naar ‘open’ installaties om productieprocessen verder op te schalen vanuit piloot- naar productieproeven. Dit project speelt in op deze vraag, waarbij FF samen met Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant hun bedrijvennetwerk kan aanwenden om ze te betrekken bij dit open innovatie initiatief en de ontwikkeling van de MPP. Op termijn moet dit leiden tot een sterkere verankering van bedrijven/onderzoek met nieuwe hoogwaardige toepassingen in de unieke Vlaamse suikercluster.