Overslaan en naar de inhoud gaan

Superkritische CO2

Superkritische CO2 extractie een duurzaam alternatief bij milieuanalyse en valorisatie van nevenstromen.

Partner(s): Departement Industriële wetenschappen en technologie

Type Project: Defiscalisering
Periode: september 2015 - augustus 2017
Bedrijfspartners: Proefcentrum Fruitteelt, Ecotreasures, Bodemkundige dienst van België
Contact: gunther.fleerackers@ucll.be

Situering
In Vlaanderen zijn er momenteel nog heel wat biomassa afval- en nevenstromen aanwezig die momenteel onderbenut zijn. Een mogelijke manier voor het valoriseren van zulke biomassa afval- en nevenstromen is het extraheren van high added-value componenten uit deze stromen. Klassiek worden zulke componenten geëxtraheerd met organische solventen waaraan gezondheids- en milieurisico's verbonden zijn. Superkritisch CO2 heeft als alternatief de laatste jaren echter meer en meer aan interesse gewonnen omwille van zijn voordelen (oa. Goedkoop, onbrandbaar,  (relatief) chemisch inert, minder toxisch dan vele andere organische solventen, eenvoudig recycleerbaar).

Doelstellingen
Dit project beoogt aan te tonen dat Superkritische CO2 extractie een duurzame en rendabel initiatief is om hoogwaardige componenten uit biomassa reststromen selectief te extraheren. Als Proof of Concept worden concreet drie cases uitgewerkt met het werkveld.

Doelgroep
Kleine tot middelgrote KMO’s