Overslaan en naar de inhoud gaan

Environmental Cleantech [Focus behandeling bodem, water en vaste afvalstromen]

Deze onderzoekslijn bundelt de expertise van Lab4U op het gebied van het verbeteren van de zuivering van vaste en vloeibare afvalstromen via innovatieve technieken zoals groene additieven, ultrageluid, bio-elektrochemie en AOPs.

Met als streefdoelen ‘Waste-to-material’ & ‘Closing the circle’ ligt de focus hier voornamelijk op de materiaal/afvalverwerkende bedrijven (verbeterde uitloging/recuperatie van grondstoffen/ verregaande zuivering van (afval)water).

 

Overzicht projecten

Verwijdering van restconcentratie zware metalen uit afvalwater met geactiveerde biokool van organische probleemstromen (Biosorb)

Partner(s): KU Leuven, UHasselt, UC Limburg
Type Project: IWT-TETRA-project
Periode: oktober 2015 - september 2017
Contact: kristel.sniegowski@kuleuven.be

Bio-elektrochemische remediatie en recuperatie van metaalhoudend afvalwater via metallurgische microbiële brandstofcellen (Bio-E-ReMedie)

Partner(s): Departement Industriële wetenschappen en technologie

Type Project: PWO-project
Periode: september 2014 - augustus 2016
Contact: ilse.vermeulen@ucll.be

Wasvloeistof-afvalstromen uit grondwasinstallaties bevatten (kostbare) metaalconcentraties die echter met de huidige verwijderingsmethodes niet rendabel verwijderd/herwonnen kunnen worden omwille van de aanzienlijke input van energie en chemicaliën die hiervoor nodig is. Een innovatieve duurzame oplossing voor het behandelen en hergebruiken van de wasvloeistof en tegelijkertijd het recupereren van de metalen is dus noodzakelijk.
Dit project onderzoekt het gebruik van een metallurgische microbiële brandstofcel voor duurzame recuperatie/verwijdering van metalen uit deze afvalstromen. Hierbij wordt de energie die vrijkomt bij microbiologische afbraak van organisch rijk afvalwater gebruikt om de metalen te herwinnen. Er wordt hierbij onderzocht welke metalen via deze techniek energie-efficiënt gerecupereerd kunnen worden uit de afvalstromen, welke massa en dus opbrengst behaald wordt en met welke zuiverheid het metaal bekomen wordt.

Optimalisatie van een duurzame drinkwaterproductie-eenheid voor ontwikkelingsgebieden (H2Otechnology4Africa)

Partner(s): KHLim - Gezondheidszorg, De Nayer Instituut - Water4Ghana, KULeuven - Chemische ingenieurstechnieken - LAPCET, Hach Lange, AWWS, Bevrijde wereld, G.R.L.-glasrecycling nv
Type Project: PWO
Periode: februari 2013 - januari 2015
Contact: Ann.Creemers@ucll.be

Intensificatie van industriële processen met behulp van akoestische energie (InProcesUS)

Partner(s): De Nayer Instituut - onderzoeksgroep Proces- en Milieutechnologie, KULeuven - Chemische ingenieurstechnieken - LAPCET 
Type Project: TETRA-project
Periode: oktober 2011 - september 2013
Contact: Leen.Braeken@kuleuven.beKristel.Sniegowski@kuleuven.be

Karakterisatie en optimalisatie van continue installaties voor de selectieve verwijdering van probleemcomponenten met behulp van AOP’s (AOPselect)

Partner(s): De Nayer Instituut - onderzoeksgroep Proces- en Milieutechnologie
Type Project: TETRA-project
Periode: januari 2010 - maart 2012
Contact: Leen.Braeken@kuleuven.be

Watertechnologie binnen de Associatie K.U.Leuven: AQUATECHNOLOG

Partner(s): KULeuven - Chemische ingenieurstechnieken - LAPCET (hoofdaanvrager); De Nayer Instituut - onderzoeksgroep Proces- en Milieutechnologie
Type Project: IOF - hefboomproject
Periode: 
Contact: Leen.Braeken@kuleuven.be

De economisch verantwoorde inzet van AOP’s door middel van integratie in klassieke waterzuiveringsinstallaties (EconAOP)

Partner(s): De Nayer Instituut - onderzoeksgroep Proces- en Milieutechnologie (hoofdaanvrager)
Type Project: TETRA-project
Periode: januari 2008 - december 2009
Contact: Leen.Braeken@kuleuven.be

AOX-EOX bepaling bij waterbehandeling

Partner(s): /
Type Project: EFRO-project
Periode: juli 2008 - december 2008
Contact: Leen.Braeken@kuleuven.be

Overzicht doctoraten

Ontwikkeling van hybride processen voor concentraatbehandeling bij drukgedreven membraanfiltratie.

Promotor: Bart Van der Bruggen; KULeuven - Chemische ingenieurstechnieken - LAPCET
Co-promotor: Leen Braeken; KHLim - Lab4U
Type Project: IWT-bursaal
Periode: januari 2008 - december 2011 (afgelegd september 2011)
Contact: Steven Van Geluwe (KULeuven)

Synthesis of nanoparticle-enhanced nanofiltration membranes in view of fouling.

Promotor:: Bart Van der Bruggen; KULeuven - Chemische ingenieurstechnieken - LAPCET

Co-promotor: Leen Braeken; KHLim - Lab4U
Type project: doctoraatsonderzoek
Contact: Riuxin Zhang (KULeuven)