Overslaan en naar de inhoud gaan

VODO

vodo_itech.png

VODO @UCLL betekent dat onderzoek, dienstverlening en onderwijs onlosmakelijk verbonden zijn en elkaar voeden, ondersteunen, inspireren en versterken.

VODO @UCLL betekent streven naar permanente innovatie van het praktijkgericht onderzoek, de dienstverlening en de onderwijspraktijk en dit in nauwe relatie tot en samenwerking met het werkveld en de kennisinstellingen. Studenten worden via bachelorproeven en stageopdrachten actief betrokken bij onderzoeksprojecten en dienstverleningsopdrachten en de resultaten hiervan worden vertaald naar de opleidingen.

Als expertisecel LAB4U zijn we gekoppeld aan de bacheloropleidingen (chemie) in de groep Management en Technologie van de UC Leuven-Limburg.

 

Voorbeeld projecten

3 CIT

Projectleider: Jan Van Dierdonck
Looptijd: 1/2/2018 – 31/1/2020
Financieringskanaal: Innovatiesubsidie provincie Vlaams-Brabant

Om haar marktpositie te verstevigen streeft Citrique Belge (CB) ernaar om diverse nieuwe zouten van citroenzuur, i.e. citraten, te produceren. De huidige productiecapaciteit van 110.000 ton per jaar is volledig benut. Daarom is het noodzakelijk om de productiecapaciteit uit te breiden. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren is het van belang dat er een productie 'plant' op semi-industriële schaal wordt ontwikkeld die zeer flexibel kan omgebouwd worden, afhankelijk van het type zout van citroenzuur dat wordt geproduceerd. Dit vergt een grondige studie om een kostenefficiënte multiflexibele productie 'plant' (MPP) te ontwerpen. Het doel van dit project is een MPP te ontwikkelen waarbij een deel van de productiecapaciteit benut kan worden door andere (regionale) voedingsbedrijven.
In een voorstudie werd specifiek het traject voor kaliumcitraat deels onderzocht. De eerste fase van opschaling naar pilootproeven is hierbij net gestart. Voor dit project wordt de studie van meerdere citraten verder uitgewerkt en worden bedrijven uit de regio uitgenodigd en gescreend naar hun behoeften naar een kostenefficiënte en MPP op semi-industriële schaal. Hiertoe wordt samengewerkt met de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL), met Flanders’ Food (FF) en POM Vlaams-Brabant. Op die manier geeft UCLL haar studenten de kans om kennis te maken met industriële processen en marktgedreven thema’s, en zodoende haar kennis verder te verruimen. FF ziet binnen de agrovoedingsindustrie de groeiende vraag naar ‘open’ installaties om productieprocessen verder op te schalen vanuit piloot- naar productieproeven. Dit project speelt in op deze vraag, waarbij FF samen met Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant hun bedrijvennetwerk kan aanwenden om ze te betrekken bij dit open innovatie initiatief en de ontwikkeling van de MPP. Op termijn moet dit leiden tot een sterkere verankering van bedrijven/onderzoek met nieuwe hoogwaardige toepassingen in de unieke Vlaamse suikercluster.