Overslaan en naar de inhoud gaan

Regionale meerwaarde

U bent hier

Onze hogeschool is een internationaal kennisknooppunt: ons praktijkgericht onderzoek en onze dienstverlening dragen bij tot het delen van kennis en tot het co-creëren op basis van deze kennis.

 

Onze hogeschool is tevens een open ruimte die lokale actoren verbindt. We zetten problemen en vragen uit de regio om in kansen door het koppelen van Europese en internationale ‘best practices’ aan die van organisaties uit onze regio, we voeren collectieve onderzoeksprojecten uit, laten via dienstverlening de opgebouwde kennis doorstromen naar het werkveld en stimuleren ondernemerschap en innovatie door rechtstreekse samenwerkingen met bedrijven en organisaties.

 

Via het versterken van regionale netwerken engageren we ons om het menselijk kapitaal in de (Eu-)regio te vergroten en profileren we ons als actieve partners in duurzame innovatie.

 

Deze regionale meerwaarde kunnen we in de toekomst verder uitbouwen door verdere samenwerking met regionale partners (bijv. contract-opdrachten) en door het opzetten van publiek-private samenwerkingen met het oog op verbetering van processen en diensten.

 

Project in de kijker:

Sectorinnovatie Schakelfunctie

 

Case in de kijker:

bedrijf Profel