Overslaan en naar de inhoud gaan

Regionale meerwaarde

U bent hier

Startdatum : 01/09/2016
Einddatum : 31/08/2020
 
Doelstelling:
In het project ‘Sectorinnovatie schakelfunctie’ slaan de 3 Limburgse kennisinstellingen de handen in elkaar om bedrijven en organisaties te motiveren om samen te werken met UHasselt, PXL én UCLL en ondernemers wegwijs te maken in de expertise die de Limburgse kennisinstellingen te bieden hebben.
 

sectorinnovatie_schakelfunctie2.pngBedrijven zullen voortaan kunnen aankloppen bij een performant schakelnetwerk van ervaren business developers met sectorspecifieke expertise, voor structurele en regio-brede ondersteuning en doorverwijzing naar de juiste expert die de kennistransfer tussen kennisinstelling en ondernemers kan maximaliseren.
 
De partners in dit project maken bedrijven graag wegwijs in de aanwezige expertise, om samen de regio te versterken, want innoveren doe je niet alleen.

De schakelfunctie staat zowel voor ‘verbindende schakel’ als ‘versnellende schakel’ inzake sectorinnovatie.
 
De kennisinstellingen kijken ook verder dan enkel uw sector. Zij stimuleren het samenwerken over de sectoren heen. Concreet kan dit gaan van ICT-toepassingen in de zorg, over de inzet van technologie zoals drones in de bouw tot nieuwe businessmodellen in de landbouw.

Vanzelfsprekend werkt dit project het best in een goed draaiend en uitgebouwd netwerk waarin vraag en aanbod efficiënt aan elkaar gelinkt worden. Er wordt daarom op regelmatige basis kort geschakeld tussen de kennisinstellingen, het Innovatiecentrum en het werkveld.
 
Het inbrengen van innovatie binnen de sectoren heeft steeds tot doel om een duurzame bijdrage/verbetering te bewerkstelligen aan een proces, product of dienst van een bedrijf.

De kennisdomeinen waarover UCLL ontwikkeling en onderzoek uitvoert, zijn te vinden op https://www.ucll.be/onderzoek/algemene-info/expertisecellen
 
Bedrijven en organisaties, die vragen over toekomstige innovaties in deze specifieke kennisdomeinen hebben, kunnen contact opnemen met ria.bollen@ucll.be.
 
Er wordt op maat van het bedrijf of de organisatie een oplossing ontwikkeld.  Indien de kennis niet behoort tot het portfolio van UCLL, wordt er doorverwezen naar een andere kennisinstelling.
 
Projectpartners : UHasselt ( leadpartner), UCLL, PXL

logo_ucll.png logo_pxl.jpg logo_uhasselt_see.png
logo_limburg.jpg Dit project kwam tot stand dankzij de financiële steun van de Provincie Limburg en Europa
logo_efro.jpg logo_eu.jpg
logo_innovatiecentrum.png


Dit project kadert in een Limburgs plan om de economische en sociale welvaart samen te ontwikkelen.  Meer informatie vindt u op  www.samenslimwerkt.net. Met de slogan "Samen Slim, Werkt!" willen de partners een stimulans zijn om krachten te bundelen en er samen voor te zorgen dat we die transformatie van de Limburgse economie kunnen waarmaken. De projectpartners hebben de intentie om permanent te blijven zoeken naar nieuwe vormen van hefbomen, cross-overs, ... via lerende netwerken en andere samenwerkingsvormen.