Overslaan en naar de inhoud gaan

De top 3 bij Management en Technologie

Expertisecel Business Innovation

 1. Fifty shades of empty storefronts: de leegstand in de binnenstad maakt de achterblijvende zelfstandigen hopeloos. Hoe maken we leegstaande panden en winkelstraten terug aantrekkelijk?
 2. Lokale handelaars revitaliseren: we creëren een mix van bedrijfs-, technologische en sociale innovatie zodat lokale handelaars samen kunnen inspelen op de nieuwe consument.
 3. Consumentengedrag in the wild: met nieuwe technologieën helpen we retailers de visuele aantrekkingskracht van hun producten en communicatie te vergroten.

Expertisecel Energy

 1. Zonnepanelen leveren gelijkstroom op. Maar al onze toestellen werken op wisselstroom. Bij de omzetting gaat energie verloren. Of kunnen we in huis beter een extra gelijkstroomnet aanleggen?
 2. In de koeltechniek verdringen natuurlijke koudemiddelen stilaan de oude, milieuonvriendelijke synthetische producten.  Zijn koolwaterstoffen een waardig alternatief voor koeltechnici?
 3. Kunnen we KMO’s helpen om hernieuwbare energie die ze zelf opwekken, te stockeren zodat het elektriciteitsnet stabieler wordt en ze zelf kunnen besparen op de energiefactuur?   

Expertisecel ITECH

 1. Met EduBlend gaan we op zoek naar tools voor het aanmaken van blended of interactieve cursussen. Met een beetje programmeerkennis zou je zeer krachtige vragen moeten kunnen beantwoorden.
 2. Op vraag van een dagcentrum ontwikkelen we een programma om therapieplannen te automatiseren: digitale “heen- en weerschriftjes”.
 3. Een slimme, universele afstandsbediening kan een enorme meerwaarde zijn voor zorgcentra en voor thuiswonende ouderen.

Expertisecel Lab4U

 1. Kunnen we organische afvalstoffen duurzamer verwerken als biomassa door gebruik te maken van flow technologie en microgolven?
 2. Bacteriën zijn soms resistent aan antibiotica, maar dat uittesten vergt veel tijd. We ontwikkelen een techniek op basis van elektrochemische eigenschappen zodat we patiënten sneller kunnen helpen.
 3. Bij afvalwaterbehandeling blijft veel slib achter. Dit spuislib kan misschien gebruikt worden als biobrandstof. Maar is het economisch wel haalbaar?

 

De top 3 bij Gezondheid en Welzijn

Expertisecel Active Ageing

 1. Op welke manier kan de ouder wordende patiënt actief betrokken worden in zijn zorgdossier? En kan dat ook digitaal?
 2. Dementie: bij wie, waar en wanneer kan ik terecht? Hoe kunnen we best de juiste informatie aanbieden op het juiste tijdstip.
 3. Kunnen we op weg naar een sterkere geïntergreerde zorg, zodat we inspelen op maatschappelijke uitdagingen zoals vermaatschappelijking, individualisering, vergrijzing, technologische hulpmiddelen  minder mantelzorgers enz.

Expertisecel Healty Living

 1. Bevalling met kort ziekenhuisverblijf: onderzoek naar een reorganisatie voor diverse doelgroepen, ook maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
 2. Poets alleen tanden die je wilt behouden: kan een app helpen in de preventieve gezondheidszorg, bijvoorbeeld voor mondhygiëne?
 3. Hoe wordt er vanuit verschillende culturen omgegaan met existentieel lijden? Kan je een ethische reflectie laagdrempelig maken, bijv. in het geval van euthanasie? 

Expertisecel Empowering People

 1. Mensen die ervaren hebben wat het is om een psychische aandoening te hebben, gaan andere patiënten helpen. Wij onderzoeken hoe die vorm van geestelijke gezondheidszorg best kan uitgebouwd worden.
 2. Mensen met een beperking mogen zelf de organisatie van hun zorg in handen nemen. Hoe kan de zorgsector inspelen op de persoonsvolgende financiëring?
 3. In de sociale sector rust er nog een taboe op het woord ‘management’. De UCLL wordt gevraagd om te helpen bij het ontwikkelen van een visie en bij het begeleiden van dit veranderingsproces.

 

Top 3 bij Lerarenopleiding

Expertisecel Art of Teaching

 1. Wat is onderzoek? We laten leerlingen en vakleerkrachten kennis maken met de wetenschappelijke en technologische onderzoekactiviteiten binnen bedrijven.
 2. Kleuteronderwijs en zelfsturing: didactisch onderzoek voor het kleuteronderwijs op basis van stimulerende uitdagingen
 3. Een brede kijk op taal: de ontwikkeling van een taaldidactiek met taal als het verbindende element in een brede culturele vorming.

Expertisecel Education for All

 1. De mindset van leraren moet veranderd worden in de richting van kansrijk onderwijs voor iedereen. Hoe pak je dat veranderingsproces in scholen aan?
 2. Kansarmoede op de speelplaats: we ontwikkelen geleide spelactiviteiten die zich richten op de participatie van kansarme kinderen.

Expertisecel Education for the Future

 1. Cut the rules, strip the school. We starten een lerend netwerk van scholen waarin we op zoek gaan wat de maximale vrijheid is die een school kan benutten in zijn onderwijsorganisatie.
 2. Welke implicaties heeft werken rond “21st century skills” op de bestaande schoolorganisatie en hoe kan dit helpen om schotten in het secundair onderwijs te doorbreken?
 3. LED: levensecht, eigentijds en duurzaam leren. Wat maakt dat leerkrachten hun kijk op hoe een les er moet uitzien en hun overtuigingen hierover, willen aanpassen?

Hoe nu verder?

Uit de meer dan 200 binnengekomen ideeën werd op 22 april een eerste prioriteitenlijst opgesteld in overleg met de Raad van honderd experten.

Op basis van deze prioriteitenlijst selecteerde de expertisecellen elk hun eigen top 3.

In de komende maanden zal elke indiener, zowel van geselecteerde projecten als van niet geselecteerde projecten, gecontacteerd worden.